blank

Stadig vanskeligere å friskmelde 5G

5G gir langt mer pulserende signaler enn 4G. At alt blir som før er ikke et argument som godtas lenger av stadig flere.

I en fersk artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Toxicology Letters påpeker Ronald Kostoff og medforfattere at en stor del av den tidligere forskningen slett ikke er utformet for kunne gi svar på spørsmålet om hvordan mobiltelefoner og annet trådløst utstyr eksponerer og påvirker oss i dagliglivet*. 

Pulsing betyr at sterk stråling opptrer i ekstremt korte øyeblikk. Disse forrykende uregelmessighetene har til nå ofte blitt oversett, glemt eller rett og slett bortgjemt. Forfatterne viser til at det er belegg i tidligere studier for at skader fra telekommunikasjon på levende organismer hovedsakelig skyldes disse pulsene.

For hver ny generasjon mobiltelefoni intensiveres pulseringen fordi mer informasjon skal «pakkes» inn i meldingene så energieffektivt som mulig. 

Pulsing viser et skademønster
Der er betegnende at om lag halvparten av studiene som bare ser på virkninger av bærefrekvensen viser helseskader av mobiltelefoni, mens bortimot alle studiene som bruker realistisk eksponering med pulsing/modulering viser et konsistent skademønster, ifølge en studie av Panagopoulos (2019). 

På sett og vis er det derfor slik at vi både har, og ikke har, forskning som viser skadevirkninger av 5G. Det finnes forskning om effekten av pulserende signaler (noe som er relevant for 5G), men siden bærebølgen har samme frekvens som 3G eller 4G –  klassifiseres dette ikke som 5G forskning i navnet. 

Byer og regioner som har utsatt 5G i påvente av kunnskap om helsevirkningene, har sine ord i behold når de viser til behovet for mer forskning. Det er vanskelig å overse denne argumentasjonen. Nå har også folkeopionen våknet, og 5G er i ferd med å ta plass i mediebildet.

– Millimeterbølger kan skade

Myndighetene i Norge forholder seg bare til den radiofrekvente bærebølgen og er opptatt av å formidle at 5G i starten sendes på samme frekvens som 4G. Men mange frykter at 5G skal over på millimeterbølger som blir noe helt annet og ukjent.

Helsemyndighetene prøver å berolige oss med at 5G stråling bare trenger noe få millimeter inn i huden. Men i medisinsk forskning har man sett at slike millimeterbølger kan gi biologiske reaksjoner i hud med påfølgende fysiologiske effekter på nervesystem, hjerte og immunsystemet (Russel 2018). 

Grenseverdiene tillater nå langt sterkere stråling

Dette er i tråd med nyere forskning som løfter huden opp fra å være et «ytterplagg» til å spille en rolle som viktig organ i menneskekroppen. 

Myndighetene våre fortier også det faktum at nye grenseverdier er innført for å åpne for langt mer intens pulsing. Mens ICNIRPs grenseverdi tidligere var satt for et gjennomsnitt av stråling over 6 minutter, skal samme grenseverdien nå gjelde for 30 minutter og vil dermed kunne tillate svært sterke pulser over kort tid uten at gjennomsnittseksponeringen øker. 

Det er nedfelt i Strålevernforskriften at ICNIRPs anbefalte grenseverdier for radiofrekvent stråling automatisk skal gjelde i Norge – en liten overføring av norsk suverenitet til en privat aktør i utlandet som har gått mange hus forbi til nå.

Krever stans

Ved å nedtone og fornekte effekten av strålingen slik den faktisk forekommer, prøver regulerende myndigheter å la nye generasjoner med mobiltelefoni fases inn i det stille. Dette spillet har pågått lenge, men møtes nå med protester i flere land. På Einar Flydals blogg 7. juni ligger det en oversikt over byer og regioner som har stanset utrullingen av 5G 

Lokale myndigheter i USA begynner å miste tillit til Federal Communications Commission (FCC) som regulerer trådløs-bransjen i USA. Det har de god grunn til. For 8 år siden ba USAs Riksrevisjon FCC om å revurdere og oppdatere grenseverdier og testkriterier for mobiltelefoni. Disse standardene var fra 1996 og opplagt ikke i tråd med dagens strålingsregime og kunnskapsnivå. Rapporten fra riksrevisjonen fikk FCC til å sette i gang en offentlig høring i 2013. Et omfattende forskningsmateriale ble sendt inn, blant annet av Environmental Health Trust (EHT).

Gikk til rettssak
Etter å ha ignorert krav og henvendelser fra EHT og andre vedtok FCC den 1. april 2020 å stanse høringen og erklærte at de gamle grenseverdiene var «dekkende» også for 5G – uten utredning og FCC i likhet med DSA i Norge viderefører dermed antakelsen om at eneste skade fra stråling er knyttet til termiske effekter, dvs oppvarming av kroppsvev. Dessverre er dette ikke en 1.april-spøk – i USA heter forøvrig 1. april Fools Day. 

Som svar på dette har EHT gått til søksmål mot FCC for å unnlate å ta hensyn til forskningen de siste 20 årene og unnlate å oppdatere grenseverdiene basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Søksmålet støttes av Natural Resources Defense Council, en av USA’s fremste miljøorganisasjoner.  EHT driver nå en kampanje for å samle inn midler til rettssaken.


TEKST SOLVEIG GLOMSRØD


Referanser:
Ronald N. Kostoff, Paul Heroux , Michael Aschner , Aristides Tsatsakis (2020): Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicology Letters Volume 323, 1 May 2020, Pages 35-40 
* Link: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.01.020
Panagopoulos, D.J., 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields. Mutat. Res. Mutat. Res. 781, 53–62.
Russell, C.L., 2018. 5 G wireless telecommunications expansion: public health and environmental implications. Environ. Res. 165, 484–495.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet