Siste nytt

Se video fra Felo sin dagskonferanse om 5G

Innføringen av 5G er svært omstridt. Her kan du se videopptak fra de 4 foredragsholderne på Felo sin konferanse i 2019, om helsefarene ved den nye teknologien. EINAR FLYDAL: ” Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppstod! “ PERNILLE SCHRIVER: Elektromagnetiske felts biologiske effekter og

Les mer »

Til retten for miljø og helse!

Miljøet har ingen stemme, det har derimot de økonomiske interessene som er sultne på arealer, sendefrekvenser og andre naturressurser. Forvaltningen av miljøet har vist seg å være mangelfull, og i stadig flere miljøkonflikter ser vi lokalbefolkningen eller miljø organisasjoner gå til rettssak for å verne om felles skapets og fremtidens naturverdier.

Les mer »

Mobiltelefoner kan utgjøre en risiko for hjertesyke

FDA bekrefter at bruk av ny elektronikk, som smarttelefoner og klokker, kan være en helserisiko for hjertesyke. The Food and Drug Administrations (FDA) i USA besluttet i mai i år å utrede saken, basert på konklusjonene i en studie som ble gjennomført av amerikanske kardiologer tidligere i år. Konklusjonen er at teknologien i smarttelefoner og

Les mer »

Konstruktivt møte med stortingsrepresentant

FELO hadde et godt møte med stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra SV i slutten av juni. Han sitter i helse og omsorgskomiteen, og er spesielt opptatt av pasientgrupper som opplever at de ikke får den hjelpen de trenger i helsevesenet. Wilkinson var lydhør og interessert i FELO-medlemmenes situasjon. Tema var blant annet hvordan de som er

Les mer »

Bli med på FELO sine spennende webinarer

Odd Magne Hjortland fra EMF Consult, gjennomfører en serie webinarer på oppdrag fra FELO, hvor han gir innføring i temaer knyttet til elektromagnetisk stråling, magnetfelt, elektriske felt og skittenstrøm.etc.  Det neste webinaret blir torsdag 24.2.22 For å se de tidligere 6 webinarene som er gjennomført, må man logge inn på medlemssidene. Hvis du ikke har

Les mer »

Historisk delseier mot USAs “NKOM”

FCC må forklare seg om hvorfor forskningsfunn som påviser helse- og miljøskader fra stråling blir oversett. FCC (Federal Communications Commission) er myndigheten i USA som blant annet fastsetter grenseverdier for radiofrekvent stråling og fremmer lovgivningen for bygging av mobilmaster. De ble saksøkt av en allianse av frivillige organisasjoner. Nå har den den føderale domstolen i delstaten Columbia pålagt

Les mer »

– AMS-dommen er mangelfull

Dommen som nylig falt i Møre og Romsdal tingrett vil trolig bli anket. Cornelius Eckert, som prosederte saken på vegne av 7 naboer, mener at retten ikke har har tatt hensyn til de helsemessige konsekvvensene av å få tvangsinstallert en AMS-måler. Tvert imot fikk kraftselskapet Istad Nett medhold i at de kan kan gå inn

Les mer »
No more posts to show

Se video fra Felo sin dagskonferanse om 5G

Innføringen av 5G er svært omstridt. Her kan du se videopptak fra de 4 foredragsholderne på Felo sin konferanse i 2019, om helsefarene ved den nye teknologien. EINAR FLYDAL: ” Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppstod! “ PERNILLE SCHRIVER: Elektromagnetiske felts biologiske effekter og

Les mer »

Til retten for miljø og helse!

Miljøet har ingen stemme, det har derimot de økonomiske interessene som er sultne på arealer, sendefrekvenser og andre naturressurser. Forvaltningen av miljøet har vist seg å være mangelfull, og i stadig flere miljøkonflikter ser vi lokalbefolkningen eller miljø organisasjoner gå til rettssak for å verne om felles skapets og fremtidens naturverdier.

Les mer »

Mobiltelefoner kan utgjøre en risiko for hjertesyke

FDA bekrefter at bruk av ny elektronikk, som smarttelefoner og klokker, kan være en helserisiko for hjertesyke. The Food and Drug Administrations (FDA) i USA besluttet i mai i år å utrede saken, basert på konklusjonene i en studie som ble gjennomført av amerikanske kardiologer tidligere i år. Konklusjonen er at teknologien i smarttelefoner og

Les mer »

Konstruktivt møte med stortingsrepresentant

FELO hadde et godt møte med stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra SV i slutten av juni. Han sitter i helse og omsorgskomiteen, og er spesielt opptatt av pasientgrupper som opplever at de ikke får den hjelpen de trenger i helsevesenet. Wilkinson var lydhør og interessert i FELO-medlemmenes situasjon. Tema var blant annet hvordan de som er

Les mer »

Bli med på FELO sine spennende webinarer

Odd Magne Hjortland fra EMF Consult, gjennomfører en serie webinarer på oppdrag fra FELO, hvor han gir innføring i temaer knyttet til elektromagnetisk stråling, magnetfelt, elektriske felt og skittenstrøm.etc.  Det neste webinaret blir torsdag 24.2.22 For å se de tidligere 6 webinarene som er gjennomført, må man logge inn på medlemssidene. Hvis du ikke har

Les mer »

Historisk delseier mot USAs “NKOM”

FCC må forklare seg om hvorfor forskningsfunn som påviser helse- og miljøskader fra stråling blir oversett. FCC (Federal Communications Commission) er myndigheten i USA som blant annet fastsetter grenseverdier for radiofrekvent stråling og fremmer lovgivningen for bygging av mobilmaster. De ble saksøkt av en allianse av frivillige organisasjoner. Nå har den den føderale domstolen i delstaten Columbia pålagt

Les mer »

– AMS-dommen er mangelfull

Dommen som nylig falt i Møre og Romsdal tingrett vil trolig bli anket. Cornelius Eckert, som prosederte saken på vegne av 7 naboer, mener at retten ikke har har tatt hensyn til de helsemessige konsekvvensene av å få tvangsinstallert en AMS-måler. Tvert imot fikk kraftselskapet Istad Nett medhold i at de kan kan gå inn

Les mer »
No more posts to show
julebord2019
Julebord for medlemmer

Felo har gleden av å invitere til julebord i Asker 4.12. Påmeldingsfrist 26.11.

Rull til toppen