Bli medlem

FELO sender ut åpen liste over medlemmer og deres kontaktinfo til medlemmer i FELO. Dette for at medlemmer skal kunne finne hverandre, og er særlig nyttig i fylker hvor det ikke er lokallag. Det kan også være nyttig i områder der det er lokallag. Det er frivillig å stå på denne adresselista. Lista sendes i en egen konvolutt i posten, sånn at den ikke er i fri flyt. Det er fullt mulig å trekke samtykke tilbake om å stå på åpen medlemsliste.
I noen områder har FELO et lokal-lag eller en kontaktperson. Ønsker du å bli kontaktet av dem hvis det skal arrangeres noe i nærheten av deg?
Både eloverfølsomme og pårørende kan tegne enkeltmedlemskap. Familiemedlemskap kan bestå av én eller flere eloverfølsomme og én eller flere pårørende - inntil åtte personer totalt. Det er en forutsetning at alle som er inn under et familiemedlemskap har samme adresse.

Hvis du verken er el-overfølsom eller pårørende, men ønsker å bidra til FELO, kan du være støttemedlem.
julebord2019
Julebord for medlemmer

Felo har gleden av å invitere til julebord i Asker 4.12. Påmeldingsfrist 26.11.

Rull til toppen