En personvernerklæring sier noe om hvordan personvernet ivaretas for medlemmer i FELO.

Personopplysningsloven pålegger FELO å ha en slik personvernerklæring.

FELO med øverste leder er ansvarlig for en sikker behandling av personopplysninger. Øverste leder har delegert ansvaret for sikker behandling av personopplysninger til medlemslisteansvarlig i FELO.

Persondata som registreres

FELO registrerer følgende persondata på sine medlemmer: Navn, adresse, telefon, e-mailadresse og fødselsår.

I henhold til Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, har FELO plikt til å registrere navn, adresse, fødselsår og størrelse på kontingent på medlemmer som dokumentasjon på medlemstall. Disse personopplysningene blir registrert når man melder seg inn i FELO, enten elektronisk via nettsiden til FELO, eller via kontakttelefon eller mail.

Formål med registrering av persondata

Formålet med å registrere disse personopplysningene er å drifte FELO som organisasjon. Navn og kontaktdata benyttes til å sende ut velkomstpakker, medlemsblad, måleutstyr og hjelpemidler, invitere til medlemsmøter og formidle kontakt mellom medlemmer.

Tredjepart som har tilgang på personopplysninger er trykkeriet og regnskapsbyrået FELO benytter.

Funksjoner som leder, medlemslisteansvarlig, kontakttelefonansvarlig, kasserer, velkomstpakkeansvarlig og sekretær har tilgang på hele medlemslisten med all persondata, for at de skal kunne drifte FELO.

Ledere i lokallag har begrenset tilgang på medlemslisten, dvs. navn og kontaktdata på medlemmer i sitt lokallag som har samtykket i å bli kontaktet.

Samtykke fra medlemmer

– Samtykke om å være åpen medlem i lokallag
Lokallag formidler kontakt mellom medlemmer i lokallaget slik at eloverfølsomme kan finne hverandre. Å stå som åpen medlem i lokallag, innebærer at lokallagsleder kan få din kontakt informasjon, invitere til lokallagsmøter,  samt videreformidle kontaktinformasjon til andre medlemmer i lokallaget. Det er frivillig å stå som åpen medlem i lokallag. FELO må innhente  samtykke fra medlemmer for å bli registrert som «åpen medlem» i sitt lokallag. Det er fullt mulig å trekke tilbake dette samtykket.

Samtykke om  å stå på åpen medlemsliste
FELO  sender ut åpen liste over medlemmer og deres kontaktinfo til  medlemmer i FELO.  Lista vil sendes i en egen konvolutt i posten en gang i året, slik at den ikke er i fri flyt. Formålet med den åpne medlemslista er at medlemmer skal kunne finne hverandre, og er særlig nyttig i fylker hvor det ikke er lokallag. Det kan også være nyttig i  områder der det er lokallag. Det er frivillig å stå på denne  åpne medlemslista. For å bli registrert på åpen liste, må det innhentes samtykke fra medlemmer. Det fullt mulig å trekke tilbake samtykke om å stå på åpen medlemsliste.

Rutiner for sikker behandling og lagring av personopplysninger
Det er etablert rutiner for sikker behandling og lagring av personopplysninger i FELO. Det innebærer rutiner for sletting av utmeldte medlemmer, passordbeskyttelse på PC, tiltak mot innbrudd og tyveri av PCer hvor medlemslister lagres, og makulering av dokumenter etter bruk. 

Rett til innsyn  og sletting av persondata
Medlemmet har rett til innsyn i hvilke persondata som lagres (personopplysningsloven). Medlemmer kan få innsyn ved henvendelse til FELO og kontakttelefonen. Medlemmer har rett til å få sine persondata rettet eller slettet.

Kontaktinformasjon

Medlemmer har rett til innsyn, retting eller sletting av sine persondata registrert i FELO. For slike henvendelser, ta kontakt med FELO via felo.no, eller på mail:  post@felo.no eller ring på kontakttelefon nr. 33 48 13 00, som er åpen på fredager  kl. 10-14.

Siste Medlemsblad

Strålevett 03 - 2023

Les vårt siste medlemsblad. Logg inn for å lese bladet med medlemssider.
Les her
Fremhevet innlegg
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet