Som medlem i Felo får du tilgang til alle våre tjenester og oversikt over tjenester vi formidler fra andre

  • Gratis utlån av baldakiner
  • Gratis utlån av måleapparater
  • Gratis råd og veiledning på medlemstelefonen og e-post
  • Medlemsmøter med foredrag, sommerfest og julebord
  • Medlemsblad med 2-3 utgivelser i året
  • Tilgang til eksklusive medlemsider på nettsiden
  • Åpen medlemsliste over andre medlemmer
  • Tilgang til foreningens lokallag og kontaktpersoner
  • Velkomstpakke med medlemskort

Som medlem får man tilgang til følgende oversikt over tjenester vi formidler fra andre

Måletjenester
Mange medlemmer har behov for å få utført målinger av stråling og felt, enten hjemme eller på arbeidsplassen. Derfor har vi laget en oversikt over de som tilbyr måletjenester i Norge. Det er ganske mange som selger måletjenester i Norge. De har forskjellig måleutstyr og kompetanse og kan hjelpe på forskjellige nivåer. Noen gjør relativt enkle målinger og noen vil også kunne gi deg en rapport med anbefaling om skjerming og el-sanering.

Elektrikere og installatører

For den som er el-overfølsom kan det være av stor betydning å sørge for at boligen blir lagt til rette, slik at man ikke omgis med høye stråleverdier fra elektromagnetisk stråling i hjemmet.

Vi har laget en oversikt over elektrikere som kjenner til el-overfølsomhet og kan foreta installasjoner som er anbefalt i bolig og på arbeidsplassen til en el-overfølsom person. Det er vanlig at en elektriker kan basere arbeidet på en målerapport og prioritere det som er dokumentert ved profesjonelle målinger.

Avmagnetisering av bilhjul 

Bilførere er utsatt for sterke magnetfelt som kommer fra bildekkene på bilen. Bilhjul i rotasjon kan gi høye magnetfelt opptil 10.000 nT og det kan gi helseplager. Derfor har Felo inngått et samarbeid med ulike bilverksteder rundt omkring i landet og opprettet tilbud om avmagnetisering av bilhjulen. Som medlem får du tilgang til en oversikt over de som tilbyr dette.

  • Felo eier utstyret og verkstedet utfører arbeidet til avtalt pris. Utstyret er kjøpt inn fra Sveits, hvor 30 bilverksteder gir dette tilbudet til sine kunder. Ved hjelp av utstyret kan man fjerne magnetismen og reduserer problemene ved bilkjøring.
Siste Medlemsblad

Strålevett 03 - 2023

Les vårt siste medlemsblad. Logg inn for å lese bladet med medlemssider.
Les her
Fremhevet innlegg
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet