blank

FHI lager ny kunnskapsoppsummering om helserisiko ved elektromagnetiske felt

Det har gått 10 år siden dette temaet sist ble behandlet i Norge og oppsummert i rapporten «Svake høyfrekvente felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis» utgitt som FHI-rapport 2012: 3.

Det er ikke overraskende at strålevernet i Norge nå må foreta seg noe. I USA tapte det føderale strålevernet Federal Commission of Communications (FCC) en historisk rettssak reist av Environmental Health Trust i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Anklagepunktet var at FCC i 2021 opprettholder sine gamle retningslinjer (grenseverdier) fra 1996, men glatt ignorerer de siste 25 års forskning som viser skade på menneskers helse og naturmiljøet av mobilstråling, wifi og annet trådløst utstyr. Dommen mot FCC var knusende.

Strålevernet i Norge – nå DSA – følger retningslinjene til ICNIRP – og ICNIRPs grenseverdier er nærmest blåkopi av FCCs retningslinjer. Med ett datt bunnen ut av norsk strålevern.

Noe måtte gjøres. Dommen mot FCC falt 13. august. Ikke uventet behandlet Det nasjonale samarbeidsforum for EMF og helse behovet for en kunnskapsoppsummering i Norge i sitt møte 28.oktober. FHI- rapporten fra 2012 er det siste som ble gjort her på berget.

Medlemmene i Samarbeidsforumet hadde ulike syn på om det var behov for en kunnskapsoppdatering her til lands. DSA mente det ikke er faglig grunnlag for en ny, omfattende kunnskapsoppdatering, fordi det er lite trolig at en oppdatering vil konkludere annerledes enn eksisterende internasjonale rapporter. FHI foreslo en form for oppdatering som tar med 5G og annen ny teknologi, men hadde av forståelige grunner ikke ressurser til dette i disse pandemi-tider.

FHI, DSA og Helsedirektoratet ble enige om at det bør gjøres en begrenset kunnskapsoppdatering der også nye teknologier som for eksempel 5G berøres. Betyr det at 5G rulles ut uten at FHI og DSA har «berørt» 5G i forkant? Det er uklart hva som menes med «berøre», men DSA ser ut til å legge seg tett opp til FCC når det gjelder forvaltningssvikt.

DSA så altså ikke behov for noen oppdatering, FHI hadde ikke ressurser, men Helsedirektoratet ville nok ha den, og nylig ble rådgiverstillingen utlyst.

Rådgiver – helserisiko ved eksponering for svake elektromagnetiske felt | FINN.no

Referat samarbeidsforum EMF og helse_september 2021.pdf (dsa.no)

Solveig Glomsrød

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet