Militær fly

Er USAs flyvåpen under angrep fra en indre fiende?

Flyvåpenet frykter at stråling og EMF i cockpiten kan påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt. 

Piloter «bades» i radiofrekvent stråling (RF) og elektromagnetiske felt (EMF) fra kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, headset og hjelm-elektronikk.  Forsvaret i USA spør seg nå om all denne strålingen kan skade pilotene. Piloter har selv rapportert om mindre kognitive utfordringer under flyvningene sine.

For forsvaret kan mye stå på spill: Mellom 1993 og 2013 var stedsforvirring listet som en årsak i 72 klasse A uhell, 101 dødsfall og tap av 63 fly/helikopter. 

Kan noen av disse flystyrtene ha blitt forårsaket av stråling som påvirket pilotenes evne til å løse oppgaver, slik at det oppsto feilprioriteringer, likegyldighet og stedsforvirring?

Skal granske en mulig sammenheng

Forsvarets råd for avanserte forskning (DARPA) har nå utlyst et prosjekt med overordnet mål om å avklare hvorvidt strålingsmiljøet i cockpiten påvirker pilotenes dømmekraften og ytelsesevnen. 

Prosjektet «Impact of Cockpit Electro-Magnetics on Aircrew Neurology (ICEMAN)» skal måle EMF og RF i en typisk cockpit, og studere effekten av dette på pilotenes hjerneaktivitet, fysiologi, sanser og adferd.

ICEMAN skal også kartlegge hvordan det er mulig å redusere strålingen og dempe eventuelle negative effekter på nervesystemet. 

Sivile fly har i stor grad det samme strålingsmiljøet som man finner i militære fly. Derfor skal studien basere seg på tilsvarende sivil teknologi, som vær-radarer og instrumenter, samt militær-type headset og hjelmer.  

Norgesaktuelt

Forskningsprosjektet skal også utrede skjermingstiltak hvis strålingen viser seg å påvirke hjernens funksjoner og pilotenes dømmekraft. Dette vil blant annet gjelde F-35 jagerfly, som snart kommer til Norge. 

Hvis det blir aktuelt å tilpasse el-miljøet ved pilotenes arbeidsplass, kan Forsvaret sørge for dette på egenhånd, uten pålegg fra DSA. Det å redusere stråling som ikke overskrider gjeldende grenseverdier, sitter nok langt inne hos DSA. Per dags dato er det også et usikkerhetsmoment om hvorvidt det amerikanske forsvaret tenker likt som det norske om stråling og nevrologiske skader.

Forsvaret har blitt en høyteknologisk bransje og det militærindustrielle komplekset har spilt en viktig rolle i å tvinge fram en politisk aksept for høye grenseverdier, noe som ble godt dokumentert i NRK Brennpunkt i 2008. Derfor er det spesielt interessant at stråling og helse blir et tema for forsvaret i USA. 

Omsorgen for pilotenes helse er trolig underordnet forsvarets behov for en effektiv kampstyrke, men i et jagerfly er de to hensynene bundet tett sammen.

Stråling og effektene på dyr og mennesker

DARPA starter ikke dette prosjektet på bar bakke. Tidligere forskning finansiert av DARPA, har vist at både den menneskelige hjernen og dyrehjernen sanser magnetfelt. Et eksempel er jordas magnetfelt, som brukes av dyr til navigering. Forskningen har vist at denne sanseevnen forstyrres av RF, som påvirker hjernebølgene og atferdsmønsteret.

Ifølge DARPA var denne forskningen først ute med å vise at svak RF stråling og jordas magnetfelt har målbare og reproduserbare effekter på menneskers hjernebølger og på ubevisst adferd i et kontrollert miljø uten andre forstyrrelser. 

Fly i sivil luftfart har omtrent like stor strålingsbelastning som militære fly, ifølge Darpa. Derfor vil de stille sine resultater til disposisjon for kommersiell flyindustri og annen industri hvor mennesker er eksponert for tilsvarende strålingsverdier.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet