Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Lokallag

 

Revidert 17.02.2016

 

Vi har 8 lokallag i FELO:

 

1) Hedmark  2) Asker og Bærum  3) Oslo øst/Akershus sydøst  4) Vestfold   

5) Agderfylkene   6) Trøndelagfylkene  7) Østfold  8) Rogaland

 

 

Lokallagsledere/kontaktpersoner:

 

Debora Rom                                           Hedmark

Britt-Alise Hjelmeland                             Asker og Bærum 

Kari Aksnes                                            Oslo øst/Akershus sydøst

Odd-Erik Helgesen                                 Vestfold

Georg Nilsen                                           Agder-fylkene, deler av Telemark

Tove Kvernvik                                         Trøndelag-fylkene

Terje Holmen                                           Østfold

Trond Martin Skjerpe                               Rogaland

 

 

Adresseliste for lokallagsledere/kontaktpersoner:

 

Navn

Adresse                            

Postnummer/
Sted

Telefon        

E-post

Debora Rom

Tallbergroa 162

2335  STANGE

62 58 03 52

lasseromyahoono  

Britt-Alise Hjelmeland

Tuengveien 17

1363  HØVIK

67 53 23 68

britt.alise.hjelmelandforsvarsbyggno

Kari Aksnes

Herregårdsveien 75B

1168  OSLO

23 49 70 27

kari.aksnesbsn.oslo.kommuneno

Odd Erik Helgesen

Liabakken 19 A

3113  TØNSBERG

93 22 03 12

odd-erik@elfolsom.no

Georg Nilsen

Kjerkeheia 1

4790  LILLESAND

95 70 69 69

georgamodeino

Tove Kvernvik

Emmavegen 35

7300  ORKANGER

72 48 29 76

tovkveronlineno

Terje Holmen

Rødsveien 27

1678 KRÅKERØY

69 34 21 63

terje.holmenoperamailcom

Trond Martin Skjerpe

 

4068 STAVANGER

51 87 40 54

trond.martin.skjerpetmseno