blank

Det kan være nyttig for våre medlemmer å kjenne til hvilke opplysninger leger og andre får
tilgang til gjennom Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). NEL er vanligvis bare tilgjengelig for abonnenter, men FELO har fått tillatelse til å legge lenke på våre nettsider til veiledningstekstene for allmenheten: Informasjonsskriv NEL og for leger: Legeveiledning NEL.

Begge tekstene er skrevet av overlege Jan Vilis Haanes og omhandler «Symptomer assosiert med miljøfaktorer», herunder el-overfølsomhet. Haanes påpeker selv at forklaringsmodellen og tilhørende behandlingsforslag kun gjelder når det ikke er fysisk sammenheng mellom eksponering og symptomer.

FELOs synspunkter:
FELO er uenig i den forklaringsmodellen som benyttes i veiledningene. Vi er heller ikke enige i at man verken skal måle eller redusere eksponering for elektromagnetiske felt og stråling (EMF). Styret i FELO har informert Haanes om at vi har gode erfaringer med måling og
skjerming. Han har i den sammenheng fått tilsendt vår rapport fra spørreundersøkelsen i FELO (2007-2008). Spørreundersøkelse 2007-2008

FELO er skeptisk til terapi-basert behandling som kur for el-overfølsomhet. Terapi kan likevel
være til hjelp for å håndtere en utfordrende helse- og livssituasjon hvor det er viktig å finne
en balanse mellom unngåelse av EMF og deltagelse i alminnelig dagligliv.

Noen lyspunkter er det heldigvis i tekstene:

  • Legeveiledningen foreslår at spesialisthelsetjenesten bruker diagnosekode R68.8: «Andre spesifiserte generelle symptomer» innen ICD-10-systemet og at allmennleger benytter diagnosekoden A29. «Generelle symptomer/plager» innen ICPC-2 systemet. FELOs kommentar: Begge kodene angir symptomdiagnoser, og symptomene skal spesifiseres.
  • I veiledningstekstene står det at funksjonsnedsettelse og andre forhold kan gi grunnlag for ytelser gjennom NAV selv om man ikke har en sykdomsdiagnose. FELOs kommentar: Vi trykket i 2015 en rapport som kan være til nytte for dem som må søke om ytelser. Trygderapporten 2015
Siste Medlemsblad

Strålevett 03 - 2023

Les vårt siste medlemsblad. Logg inn for å lese bladet med medlemssider.
Les her
Nytt!
Fremhevet innlegg
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet