blank

– AMS-dommen er mangelfull

Dommen som nylig falt i Møre og Romsdal tingrett vil trolig bli anket.

Cornelius Eckert, som prosederte saken på vegne av 7 naboer, mener at retten ikke har har tatt hensyn til de helsemessige konsekvvensene av å få tvangsinstallert en AMS-måler. Tvert imot fikk kraftselskapet Istad Nett medhold i at de kan kan gå inn i privathjemmene til Eckert og medsaksøkerne for å installere AMS-målere.

Retten kan ikke se at fra saksøktes side er sannsynliggjort at AMS-målere utgjør en helserisiko som medfører brudd på Grunnloven § 112“, står det i dommen.

Advokat Hugo P. Matre i Advokat Schjødt AS har sendt ut et brev på vegne av aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! I brevet påpeker Matre at dommen fra tingretten i Molde er høyst mangelfull. I brevet fremgår det at dommen ikke behandler lovgrunnlaget for å nekte installasjon av ny måler, og tar heller ikke for seg det saklige grunnlaget for helseinnvendingene, og heller ikke nettselskapets adgang til å stenge strømmen.”

Disse temaene ble derimot inngående behandlet i tingrettssaken i Halden, som gikk for retten 19. til 21. mai. Advokat Matre ber derfor nettselskapene om å vente med å stenge strømmen til kunder som motsetter seg å skifte til ny måler, inntil den nær forestående dommen i Halden-saken foreligger.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet