5G i Anmars

5G skal revolusjonere samfunnet. Men til hvilken pris?

5G rulles ut i Norge

Trondheim åpner 5G-nettet for allmenheten, før flere byer kommer etter. Det kan bety langt flere basestasjoner og mer elektromagnetisk stråling, frykter kritikerne.

5G blir lansert som en verktøykasse som kan bedre samfunnskritiske operasjoner som trafikkavvikling, helsetjenester og nødkommunikasjon. Men baksiden av medaljen har fått forskere og leger over hele verden til å reagere. Kjernen i kritikken er at det per i dag knapt finnes forskning på hvordan 5G-teknologien kommer til å påvirke helsen vår og miljøet.

– Det er selvfølgelig vanskelig å beregne kroniske helseeffekter fra ny teknologi på kort sikt, særlig fra 5G, som det ikke engang fins mobiler for på markedet ennå, sier kommunikasjonssjef Gregory Hartl i Verdens helseorganisasjon til Investigate Europe.

Lite kunnskap om mulige skadevirkninger stopper ikke utrullingen av 5G, verken i EU eller i Norge. I slutten av mars 2019 ble Trondheim utnevnt til den største norske byen hvor 5G blir allment tilgjengelig. Dette skulle skje allerede om høsten.

Frykter flere basestasjoner

Ekspertene og kritikerne frykter alvorlige helseskader i kjølvannet av økt elektromagnetisk stråling i samfunnet.

Årsaken til bekymringen ligger i teknologien som femte generasjons mobilnettet vil ta i bruk. For å overføre data langt raskere enn dagens 4G mobilnett vil det nye nettverket trolig bruke høyere frekvenser. Og da får signalene kortere rekkevidde. Dette betyr at det kan trengs flere basestasjoner, med kortere avstand mellom dem, hevder ekspertene.

Lite kunnskap om mulige skadevirkninger stopper ikke utrullingen av 5G. Verken i EU eller Norge. I slutten av mars ble Trondheim utnevnt til den første norske byen hvor 5G skulle bli allment tilgjengelig.

Forsker: – Høyere frekvenser kan gi flere basestasjoner

Ekspertene og kritikerne frykter alvorlige helseskader i kjølvannet av økt elektromagnetisk stråling i samfunnet.

Årsaken til bekymringen ligger i teknologien som femte generasjons mobilnett vil ta i bruk. For å overføre data langt raskere enn dagens 4G mobilnett vil det nye nettverket bruke høyere frekvenser. Og da får signalene kortere rekkevidde. Dette kan bety at det kan trengs flere basestasjoner, med kortere avstand mellom dem, hevder eksperter.

Krever stans

217 forskere og leger fra 36 land sendte allerede i 2017 en appell til EU-kommisjonen, De krevde stans av den planlagte utrullingen av det nye 5G – nettet.

Ekspertene advarer blant annet mot økt kreftfare, nevrologiske skadevirkninger og skade på fertilitet og DNA-et.

Kreftlege og forsker Lennart Hardell ved universitetssykehuset i Örebro i Sverige har faglig grunnlag for å være bekymret. “Vitenskapelige studier påviser skadelige virkninger på mennesker når de trådløse produktene testes på skikkelig måte, og under betingelser som som likner på virkelige situasjoner. Når vi finner helsefare ved slike nivåer, er vi meget bekymret for at det økte eksponeringsnivået fra 5G-strålingen kan føre til uopprettelig skade”¨

– Et folkehelse-eksperiment

Kritikerne kaller 5G et folkehelse-eksperiment og krever uavhengig granskning for å avdekke potensielle farer for folkehelsen og miljøet.

Uavhengig forskning er helt avgjørende, mener forskeren PHD Joel Moskowitz ved Universitetet i California. Han skriver dette i 5G-appellen: “Vi insisterer på at 5G må stanses inntil forskning som er uavhengig fra industrien kan bli utført for å sikre folkehelsen.

Hvorfor forskerne er bekymret

For å levere farten og kapasiteten som 5G legger opp til, vil mobiloperatørene bruke ulike kombinasjoner av frekvenser. Millimeterbåndet (26GHz) er en av løsningene. Båndet er valgt ut som ett av flere bånd for 5G, både i Norge og i Europa.

Dariusz Leszcynski, mangeårig forsker i det finske strålevernet er bekymret. Han mener at bruken av av dette millimeterbåndet kommer til å få dramatiske konsekvenser for antallet antenner og basestasjoner i samfunnet.

– Radiobølger i det ledige millimeterbåndet er korte og krappe og kommer til å gi enorm kapasitet. Men de har også kort rekkevidde og trenger ikke gjennom vegger, vinduer og andre hindringer. Står det et tre mellom deg og basestasjonen, kommer altså ikke mobilen din til å fungere. Basestasjonene må derfor være plassert “over alt” hvis man skal ha mobilforbindelse, forklarer han i et innlegg som er lagt ut på Youtube.

– Blir ikke flere basestasjoner i Norge

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor forteller til Strålevett at selskapet ikke har planer om å øke tettheten av basestasjoner i Norge (2019).

DSA bekrefter at kunnskapen om 5G og stråling er liten på nåværende tidspunkt (2019).

Direktoratet skal følge med på målinger som gjøres etter hvert som 5G testes ut i Norge, skriver DSA i en pressemelding.

Arrangement
RUNA HELMERSEN 5
27.
April
Medlemsmøte 27 April

FELO har gleden av å inviterer deg til medlemsmøte i "Ut i solen-stua" på Asker museum, til foredrag med Runa Helmersen som er psykomotorisk terapeut og traumeterapeut, og som nylig gav ut boken: Lyset i tunellen. 

Siste Medlemsblad

Strålevett 01 - 2023

Les vårt siste medlemsblad
Les her
Nytt!
Fremhevet innlegg
blank
"Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år"
Gro Harlem Brundtland, tidligere lege, statsminister og leder for Verdens helseorganisasjon. Allerede i 2002 stod Gro Harlem Brundtland frem i Dagbladet...
Les mer
Arrangement
RUNA HELMERSEN 5
27.
April
Medlemsmøte 27 April

FELO har gleden av å inviterer deg til medlemsmøte i "Ut i solen-stua" på Asker museum, til foredrag med Runa Helmersen som er psykomotorisk terapeut og traumeterapeut, og som nylig gav ut boken: Lyset i tunellen. 

Siste Medlemsblad
Scroll to Top