blank

Selektivt utvalgt komité skal vurdere helserisiko

WHO har oppnevnt en komité som skal gjennomgå forskning om helsevirkninger fra elektromagnetiske felt. Men er konklusjon allerede gitt?

Premissene utvalget kommer til å legge til grunn gjør at de må se bort fra all solid forskning som finner stråleskader, uten at det skjer oppvarming av vev, skriver Einar Flydal i et innlegg i bloggen sin, «Jeg har noe på hjertet».  Flydal og flere frykter at komitéens konklusjon vedrørende risiko ved stråling dermed kan bli akkurat slik som tidligere: at ingen helsevirkninger er påvist.

Uttalelse fra Moskowitz 
Direktøren for Seksjonen for folkehelse ved University of California Berkeley, medisineren Joel Moskowitz, har sendt ut en uttalelse om den nye komitéen, der han først forklarer oppgaven:

«Verdens helseorganisasjon (WHO) har kunngjort de 21 ekspertene som er valgt ut til Utredningsgruppen om radiofrekvente felt og helserisiko (Task Group on Radiofrequency Fields and Health Risks).  Disse personene er ansvarlige for å granske 10 forskningsgjennomganger og komme med sine anbefalinger for WHOs monograf om miljøhelsekriterier for radiofrekvente felt og helserisiko, som er et temahefte som skal publiseres i 2023.”

Flertallet tilknyttet ICNIRP
11 av de 21 nye komitémedlemmene har nåværende eller tidligere tilknytning til ICNIRP. De fleste av de andre personene har publisert eller presentert artikler som forsvarer ICNIRPs eksponeringsgrenser for RF.  (red. anm. Se også artikkelen på side 8 i Strålevett 01/23).

8 av de 21 ekspertene har 8 eller færre EMF-artikler oppført i EMFPortals arkiv (arkivet har i alt hele 37 000 publikasjoner). Ingen av de 250 EMF-forskerne som signerte den internasjonale EMF-forskerappellen* ble valgt ut av WHO til arbeidsgruppen. Disse forskerne ble heller ikke valgt ut til å jobbe med de 10 forsknings-gjennomgangene som arbeidsgruppen skal vurdere. Dette til tross for at nettopp disse forskerne har til sammen mer enn 2000 EMF-publikasjoner oppført i EMF-Portalarkivet, skriver Moskowitz.

Partisk utvelgelse?
– Det virker som om WHO har foretatt en partisk utvelgelse av deltakerne i utredningsgruppen for å sikre at den kommende WHO helserisikomonografien om RF kommer til å støtte opp under ICNIRPs svake eksponeringsgrenser for RF. Dette er grenser som ikke klarer å beskytte mennesker og andre arter mot kronisk eksponering for lave nivåer av radiofrekvent stråling.

– Det er ikke rart at mange får mistillit til WHO, hvis dette er måten byrået skal fortsette arbeidet med å forbedre håndteringen av interessekonflikter, samt styrke offentlig tillit og åpenhet, skriver Moskowitz

Disse er valgt inn i komitéen
Hajo Zeeb, Jos Verbeek, Young Hwan Ahn, Anssi Auvinen, Elisabeth Cardis, René de Sèze, Stacy Eltiti, Serena Fiocchi, Magnus Kaijser, Hans Kromhout, Llkka Laakso, Hae-June Lee, Sarah Loughran, Gregory McGarr, Alberto Modenese, Enembe Okokon, David Savitz, Janine Schmidt, Akira Ushiyama, Soichi Watanabe og Tongning Wu.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet