felo_styre
Om FELO

FELO er en interesseorganisasjon for personer som har plager og/eller helseskader som følge av eksponering for elektromagnetisk stråling.

Vi har som formål å hjelpe/støtte, gi informasjon og kunnskap til de som har blitt rammet av eloverfølsomhet, slik at de kan finne ut hvordan de kan fungere i samfunnet.

Det er viktig å øke kunnskapen om dette hos helsepersonell og hos myndigheter slik at de eloverfølsomme kan bli møtt med forståelse når de søker hjelp til å takle hverdagen.

Våre Verdier
  • Strålesikre omgivelser for alle!
  • Verdisettet vårt står for samhold. Vi er støttende, inkluderende og kunnskapsbaserte.
  • Medlemmene våre er kjernen i alt vi gjør. Vi anstrenger oss for å ta beslutninger med fokus på medlemmenes rettigheter, med mål om å fremme felleskap og livskvalitet gjennom nettverk.
  • FELO tar et samfunnsansvar gjennom opplysningsarbeid og politisk påvirkning.
 
FELO jobber for

Anerkjennelse

Vi jobber for at fenomenet eloverfølsomhet blir anerkjent som en sykdom og en funksjonsnedsettelse, slik at de som er rammet kan få offentlig hjelp og bli tatt seriøst av helsevesenet.

Rett til støtte

El-overfølsomme skal ha rett til sykepermisjon, syketrygd, yrkesskadeerstatning og økonomisk støtte til hjelpetiltak for å minske plager.

Kunnskap

El-overfølsomhet blir anerkjent som en sykdom og en funksjonsnedsettelse, slik at de som er rammet kan få offentlig hjelp og bli tatt seriøst av helsevesenet.

Respekt hos allmenheten.

Allmennheten skal ta farene med stråling på alvor slik at man kan forebygge at nye tilfeller av eloverfølsomhet oppstår.

Internasjonalt samarbeid.

FELO er en del av et internasjonalt nettverk med liknende foreninger i andre land..

Et ord fra lederen

 

Solveig Glomsrød
Solveig Glomsrød
Aldri før i FELOs 25-årige historie har motstanden mot helseskadelig stråling vært så omfattende som nå. Kampen mot femte generasjon mobiltelefoni – 5G- trer fram som den samlende saken. Aktivitetene internasjonalt spenner fra gatedemonstrasjoner til rettssaker og politiske kampanjer.


Vi har våre AMS- og kobbernettutfordringer i likhet med flere andre land, men det er den store bevegelsen mot 5G som nå tar av på flere kontinenter. I Stockholm har Elöverkänsligas Riksförbund (FEB) reist sitt første 5G søksmål mot Post- och Telestyrelsen. Kravet var at lisensen til å teste 5G skulle trekkes tilbake inntil det var forskningsmessig belegg for at teknologien ikke skader mennesker og natur…..

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet