blank

Nye rettigheter for barn i den digitale tidsalderen

  • retten til å være fri fra farlig stråling fra trådløse enheter.
  • retten til å være fri fra avhengighetsskapende plattformer og dataprogram.
  • retten til å være fri fra kommersiell utnyttelse av privat informasjon.

 Klipp fra:     Americans for Responsible Technology. New York 01 november 2023

Barn over hele verden lider av digital avhengighet, strålingseksponering og kommersiell utnyttelse.

En internasjonal gruppe ledende leger, epidemiologer, advokater, fysikere og andre talsmenn for barns helse har nå kunngjort sin støtte til en ny internasjonal erklæring ment å øke allmennhetens bevissthet om tre grunnleggende rettigheter for barn.

De ber om din signatur under denne erklæringen.

Den internasjonale erklæringen om «barns menneskerettigheter i den digitale tidsalderen” bygger på FNs erklæring om barns rettigheter fra 1959 og oppmuntrer beslutningstakere på alle nivåer av regjering og utdanning til å ta umiddelbare skritt for å beskytte barn mot potensiell skade. Erklæringen blir fremmet av to ideelle organisasjoner, Broadband International Legal Action Network of California (BBILAN) og Americans for Responsible Technology med base i New York.

“Eksistensen av barns lovfestede rettigheter er godt anerkjent, men blir ikke tilstrekkelig eller ensartet håndhevet, spesielt når disse rettighetene kommer i konflikt med mektige kommersielle interesser,” sier Julian Gresser, leder for BBILAN og
en av forfatterne bak erklæringen. “Den lovmessige plikten til å beskytte barn og håndheve disse rettighetene på deres vegne er en forpliktelse for alle voksne, spesielt foreldre, verge og andre med myndighet. Dette vern av barn er et grunnleggende juridisk prinsipp som vi tror vil bli stadig mer anerkjent som en del av internasjonal sedvanerett som kan anerkjennes og gjennomføres av alle land på jorden.”

“Vi bruker en bred tilnærming til dette problemet,” sier Doug Wood, nasjonal direktør for Americans for Responsible Technology. “Foreldre og skoleledere erkjenner farene ved digital avhengighet, personvern eksperter er bekymret for kommersialiseringen av barns private data, og leger og epidemiologer er bekymret for de langsiktige og kortsiktige biologiske virkningene av stråling. Denne erklæringen tilbyr en helhetlig løsning på alle tre av disse problemene.”

Juridiske, helse- og vitenskapseksperter og organisasjoner, samt andre barnets talsmenn over hele verden, inviteres til å bli signatarer til erklæringen, som vil bli presentert for FN på Verdens barnedag, 20. november

(Oversatt til norsk av Jan Erik Syversen)

Lenke til signering av den internasjonale barneerklæringen
https://www.thechildrensdeclaration.org/the-declaration

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet