Krever granskning og strakstiltak mot 5G stråling

I en fersk rapport krever en kommisjon i New Hampshire handling for å beskytte folk, natur og dyr.

Det er grunn til å stille spørsmål omkring 5G og skadelige helseeffekter, mener kommisjonen for miljø- og helsevirkninger av 5G i delstaten New Hampshire.  De overleverte sin rapport til delstatsregjeringen 1. november i år, og det ble også gjennomført en høring.

Komiteen begrunner innstillingen sin med tusenvis av vitenskapelige studier som dokumenterer skadelige helseeffekter av stråling fra mobiltelefoni. 

Foreslår inngripende tiltak
Flertallet i kommisjonen støtter en rekke anbefalinger til guvernøren av New Hampshire, blant annet:

  • Støtte en uavhengig studie av helsevirkninger av 5G
  • Redusere eksponering for stråling fra mobiltelefoni og fra WiFi i skoler og barnehager
  • Innføre grenseverdier for å beskytte trær og innsekter
  • Oppfordre USAs Strålevern – Federal Communications Commission (FCC) til å utrede virkningen på miljøet av 5G og trådløs infrastruktur

New Hampshire skal gå i bresjen
FCC var invitert til høringen, men svarte ikke på invitasjonen. Rapporten omtaler FCC som en institusjon med et upassende forhold til den industrien den skal regulere. 

5G-rapporten anbefaler føderale institusjoner til å samarbeide om å beskytte mennesker, natur og miljø fra skadelige strålingsnivåer, og slår fast at inntil føderale tiltak blir innført, vil New Hampshire ta initiativ for å beskytte sitt miljø.

Les mer om saken på nettsidene til Environmental Health Trust
Les rapporten her

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet