Konstruktivt møte med stortingsrepresentant

FELO hadde et godt møte med stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra SV i slutten av juni.

Han sitter i helse og omsorgskomiteen, og er spesielt opptatt av pasientgrupper som opplever at de ikke får den hjelpen de trenger i helsevesenet. Wilkinson var lydhør og interessert i FELO-medlemmenes situasjon.

Tema var blant annet hvordan de som er el-overfølsomme mangler tilgang til de samme mulighetene i samfunnet som andre har, og problemstillinger knyttet til isolasjon og utestengelse som følge av dette.

FELO orienterte også om medlemmenes situasjon knyttet til sykehus innleggelser. Det at mange kvier seg for å bli lagt inn på sykehus fordi det ikke blir lagt godt nok til rette for el-overfølsomhet.

Samarbeidsforumet for offentlige etater om elektromagnetiske felt og helse, som består av tre faste etater; Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og DSA (direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), var også et tema.

FELO er ikke blitt invitert med på møtene i dette forumet, men har sendt to brev med innspill som er blitt behandlet på møtene – men som ikke er blitt tatt til følge.

Wilkinson viste forståelse for el-overfølsommes situasjon, gav gode råd og oppmuntret FELO til å ta kontakt med representanter for Høyre som leder Helse- og omsorgskomiteen, og den sittende regjeringen.

 

julebord2019
Julebord for medlemmer

Felo har gleden av å invitere til julebord i Asker 4.12. Påmeldingsfrist 26.11.

Rull til toppen