Hva er el-overfølsomhet?
El-overfølsomhet er at man får fysiske plager av å bli utsatt for elektromagnetisk stråling. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på ulike strålekilder. Noen tolererer enkelte kilder greit, men kan reagere kraftig på andre typer strålekilder.
 
El-overfølsomme reagerer ofte både på lavfrekvente og høyfrekvente felt, men ikke alltid like mye. Mange har opplevd å bli akutt el-overfølsom etter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbeid foran PC’en. Andre opplever snikende plager etter lang tids nærvær av høyspentlinje, mobilmast, varmekabler eller klokkeradio på nattbordet.
 
Hvordan og når plagene oppstår varierer fra person til person. Dette er en tilstand som kan ramme alle yrkes- og aldersgrupper. Et økende antall barn blir nå el-overfølsomme. De får problemer med å delta i undervisningen på skolen som i økende grad foregår med trådløs teknologi.
Symptomer på el-sensitivitet
Informasjon til familie og venner

Image

 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet