Dr. Toril Jelter: “Hvordan kan livskvaliteten til el-overfølsomme forbedres?” Oppdatert

Dr. Jelter har mer enn 30 års erfaring som allmennpraktiker og barnelege, og i dag behandler hun pasienter med overfølsomhet for metaller og elektromagnetisk felt og stråling (EMF). FELO arrangerer webinar med dr. Jelter, 28.4 hvor hun vil ta for seg kjennetegn ved el-overfølsomhet og konsekvenser for dem som er rammet. Deretter presenterer hun muligheter for behandling, basert på egen klinisk erfaring.

Dr. Jelter bor og arbeider i California. På begynnelsen av 2000-tallet opplevde hun at et barn ble friskt av autisme etter tre års behandling. Etter denne hendelsen ble hun spesielt opptatt av miljøfaktorer som kan skade helsen – og da særlig miljøfaktorer som kan endres. Hun er aktiv i arbeidet med å redusere strålingsnivåene i samfunnet, og var involvert i rettssaken mot Federal Communications Commission (FCC), som ble omtalt i forrige nummer av Strålevett.

Her er dokumentene med grunnlagsmaterialet som dr. Jelter viser til i webinaret og i foredraget på sommerfesten 26.06.22. Tabellen hun nevnte, er i fila «EHS Action Plan Template».

Ta kontakt med FELO dersom du ønsker nærmere informasjon eller meld deg inn her

Arrangement

Info om høstens arrangement kommer snart.

Siste Medlemsblad
Fremhevet innlegg
"Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år"
Gro Harlem Brundtland, tidligere lege, statsminister og leder for Verdens helseorganisasjon. Allerede i 2002 stod Gro Harlem Brundtland frem i Dagbladet...
Les mer
Arrangement
World electrosensitivity day_Trykkeriet
16.
Juni
World Electrosensitivity Day 16. Juni
Den franske foreningen for el-overfølsomme (Cœurs d’EHS) stiftet Verdensdagen for el-overfølsomhet 16. juni 2018.
Siste Medlemsblad
Rull til toppen