blank

Dr. Toril Jelter: “Hvordan kan livskvaliteten til el-overfølsomme forbedres?” Oppdatert

Dr. Jelter har mer enn 30 års erfaring som allmennpraktiker og barnelege, og i dag behandler hun pasienter med overfølsomhet for metaller og elektromagnetisk felt og stråling (EMF). FELO arrangerer webinar med dr. Jelter, 28.4 hvor hun vil ta for seg kjennetegn ved el-overfølsomhet og konsekvenser for dem som er rammet. Deretter presenterer hun muligheter for behandling, basert på egen klinisk erfaring.

Dr. Jelter bor og arbeider i California. På begynnelsen av 2000-tallet opplevde hun at et barn ble friskt av autisme etter tre års behandling. Etter denne hendelsen ble hun spesielt opptatt av miljøfaktorer som kan skade helsen – og da særlig miljøfaktorer som kan endres. Hun er aktiv i arbeidet med å redusere strålingsnivåene i samfunnet, og var involvert i rettssaken mot Federal Communications Commission (FCC), som ble omtalt i forrige nummer av Strålevett.

Her er dokumentene med grunnlagsmaterialet som dr. Jelter viser til i webinaret og i foredraget på sommerfesten 26.06.22. Tabellen hun nevnte, er i fila «EHS Action Plan Template».

Ta kontakt med FELO dersom du ønsker nærmere informasjon eller meld deg inn her

 

 

 

 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet