Retningssans og kartplotter

LilyForskning, Ukategorisert

Kan mennesker sanse endringer i jordas magnetfelt? Mye tyder på det. TEKST SOLVEIG GLOMSRØD FOTO: Maglab Caltech Det er grundig dokumentert i forskning at en rekke mikroorganismer og dyrearter kan sanse endringer i jordas magnetfelt og bruker det til å navigere. Men hva med oss mennesker? Dette spørsmålet har engasjert forskere, og særlig Joseph L. Kirschvink, professor i geologi ved … Read More

EUROPAEM EMF retningslinjer (2016)

LilyUkategorisert

Publikasjonen er en grundig oversiktsartikkel, med sammendrag av dagens kunnskap om biologiske effekter og helserisiko fra elektromagnetiske felt og stråling (EMF). Deretter følger anbefalinger for diagnose og behandling av el-overfølsomme. Artikkelen har en fyldig referanseliste til vitenskapelige originalarbeider. Den har mye bra informasjon, så det kan være nyttig å laste den ned, skrive den ut og ta den med til … Read More

AMS-aksjonen i mål!

LilyInterninfo, Nyheter, Ukategorisert

Det kom inn 3 millioner kroner til innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne til retten». Nå venter et rettsoppgjør. Kampanjen støttes av: Norges Miljøvernforbund, Folkets strålevern, FELO og Stopp smartmålerne!. Målet er å prøve nettselskapenes praksis for retten. Nærmere bestemt saker hvor nettselskapene har truet, eller har faktisk stengt, strømmen til kunder som nekter å installere AMS-måler uten kommunikasjonsdel av helsemessige årsaker. … Read More