AMS-aksjonen i mål!

LilyInterninfo, Nyheter, Ukategorisert

Det kom inn 3 millioner kroner til innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne til retten». Nå venter et rettsoppgjør. Kampanjen støttes av: Norges Miljøvernforbund, Folkets strålevern, FELO og Stopp smartmålerne!. Målet er å prøve nettselskapenes praksis for retten. Nærmere bestemt saker hvor nettselskapene har truet, eller har faktisk stengt, strømmen til kunder som nekter å installere AMS-måler uten kommunikasjonsdel av helsemessige årsaker. … Read More

FELOs personvernerklæring

LilyInterninfoLeave a Comment

En personvernerklæring sier noe om hvordan personvernet ivaretas for medlemmer i FELO. Personopplysningsloven pålegger FELO å ha en slik personvernerklæring. FELO med øverste leder er ansvarlig for en sikker behandling av personopplysninger. Øverste leder har delegert ansvaret for sikker behandling av personopplysninger til medlemslisteansvarlig i FELO. Persondata som registreres FELO registrerer følgende persondata på sine medlemmer: Navn, adresse, telefon, e-mailadresse … Read More

Innsamling til Olle Johansson

LilyInterninfoLeave a Comment

Det er sikkert mange av våre medlemmer som gir gaver til veldedige organisasjoner. Hva med å støtte Olles (bildet) arbeid i stedet?  Etter han ble oppsagt fra Karolinska Institutet, benytter Olle et lagerlokale som kontor og arkiv. Dette koster omtrent 2 500 i måneden, noe som ikke egentlig er et veldig stort beløp: Hvis alle FELOs medlemmer gir et engangsbidrag på … Read More

Vedtekter for Foreningen For El-overfølsomme (FELO)

LilyInterninfo, Nyttig Info, Vedtekter / lokallagsinfoLeave a Comment

§1 -NAVN Foreningens navn er: FORENINGEN FOR ELOVERFØLSOMME.  Foreningen er en riksdekkende organisasjon. §2 -FORMÅL Foreningens formål er å: Være interesseorganisasjon for personer som har plager og/eller helseskader som følge av eksponering for elektromagnetiske felt (EMF) og/eller stråling.  Gi støtte og praktisk hjelp til personer som er plaget av EMF og/eller stråling. Spre informasjon om eloverfølsomhet og sikre eloverfølsomme universell … Read More

FELOs sommerfest

LilyInterninfoLeave a Comment

Den varme festkvelden ble innledet med forfriskninger ute på verandaen i «Ut i solen stua» i Asker. FELOs leder Solveig Glomsrød ønsket velkommen, før Marcel og Marlies Honsbeek holdt et fint innlegg om hvordan de lever “off the grid” – uten strøm fra nettleverandøren – med solceller og store batterier som gir strøm til det meste de trenger. Kylling og … Read More