Category: Forside Nyheter

Verdensdagen for el-overfølsomhet

Frankrikes forening for el-overfølsomme (Coeurs d’EHS) stiftet Verdensdagen for el-overfølsomhet den 16. juni 2018 og siden har den vært et fast arrangement som brer seg utover år for år. FELO slutter opp om dagen i likhet med tilsvarende foreninger i mange land – i Europa, Amerika og Asia. Vi ønsker å være synlige selv om

Les mer »
Pixabay

Går veien til et levelig strålingsmiljø gjennom retten?

Mye tyder på det. I flere viktige miljøspørsmål hvor politikere og myndigheter har mistet retningen, står juridiske søksmål igjen som et viktig virkemiddel, slik som i klimaspørsmålet. TEKST SOLVEIG GLOMSRØD FOTO PIXABAY Stadig flere rettstvister handler om helseskadelig stråling. Dette kan få konsekvenser for forvaltningen. Lovverket rundt telekommunikasjon variere mellom land, men felles for dem

Les mer »
Militær fly

Er USAs flyvåpen under angrep fra en indre fiende?

Flyvåpenet frykter at stråling og EMF i cockpiten kan påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt.  Piloter «bades» i radiofrekvent stråling (RF) og elektromagnetiske felt (EMF) fra kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, headset og hjelm-elektronikk.  Forsvaret i USA spør seg nå om all denne strålingen kan skade pilotene. Piloter har selv rapportert om mindre kognitive utfordringer under flyvningene sine.

Les mer »
Rull til toppen