Foto: S. Hermann F. Richter/Pixabay

Banebrytende EMF-dom i Storbritannia

En britisk domstol har nylig pålagt en skole å tilrettelegge miljøet for sin el-overfølsomme elev. Dette er en viktig dom som kan sette presedens.

En fem år lang kamp for datteren endte i seier i en form av juridisk aksept for at el-overfølsomhet er reelt, og at skolen må skape et strålingsmiljø som gjør det mulig for sin 13 år gamle el-overfølsomme elev å gå der. Dommen understreker at dokumentasjonen som ble lagt fram om sammenhengen mellom hennes symptomer og stråling var troverdig. Saken ble avgjort i høyeste rettsinstans. Dermed vil den være en referansedom for andre tilsvarende rettssaker, hvor el-overfølsomme kjemper for et tilpasset skolemiljø.

 

Troverdig
Ifølge dommen godtar ikke Public Health England el-overfølsomhet som fenomen, men dommerne fant likevel at saksøkerne hadde lagt fram troverdig belegg for at jentas el-overfølsomhet skyldtes stråling.

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) og helsemyndighetene i Norge omtaler konsekvent el-overfølsomhet som «plager tilskrevet stråling». Slik er ikke denne dommen. Den er tydelig på at dokumentasjonen for en sammenheng er troverdig, og at jenta sine symptomer er forårsaket av elektromagnetiske felt (EMF).

Skolen må gjøre gode tiltak
Skolen må finne løsningen I dommen står det at «løsningen i form av tilpasning må gjøres i skolen, og er ikke overførbar til andre lokaliteter, men det kan være nødvendig å gjøre tilsvarende tiltak mot stråling andre steder».

Dermed ser hele utdanningsløpet hennes ut til å være sikret tilpasning. Med denne dommen har den el-overfølsomme jenta fått rett til en hel og likeverdig plass i utdanningssystemet.

Kan bli banebrytende
Dommen blir et eksempel for tilsvarende søksmål i Storbritannia og vil nok også gjøre inntrykk og sette sine spor i rettssaker i andre land, inklusiv Norge. Når høyeste rettsinstans i et naboland med større forskningskompetanse innen stråling og helse enn Norge har tillit til at gjentatt hodepine og søvnproblemer skyldes WiFi og mobil, sniker ett forklaringsproblem seg inn også i norsk stråleforvaltning.

– En stor seier
Pressemeldingen fra foreldrene framhever at dette er den først dommen hvor en offentlig institusjon er rettslig pålagt å skape et lavstrålende skolemiljø tilpasset et barn med el-overfølsomhet.

Hvis du noen gang har tvilt på at rettens vei er nyttig i kampen for overfølsomme rettigheter og livskvalitet, er dette en tid for å legge tvilen bak seg og støtte opp om det store og viktige arbeidet som gjøres også i Norge.

Les pressemelding her

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet