FELO har et verktøy som kan gjøre din biltilværelse mer behagelig.

Det er kjøpt inn fra Sveits hvor flere bilverksteder har dette tilbudet til sine kunder.

 

 

Viste du dette?

Bilførere er utsatt for sterke magnetiske felt som kommer fra bildekkene på bil i fart.

Bare en del av de lavfrekvente magnetfeltene stammer fra elektronikken i bilen. Forskere ved ingeniørhøyskolen i Biel i Sveits (www.mensch-und-technik.ch) har nå påvist at skadelige sterke magnetfelt stammer fra bildekkene.

 
Magnetfeltet i bil er betydelig over grenseverdiene

Verdiene, som er påvist i studiene, viser seg å være i gjennomsnitt 3.000 til 10.000 nanoTesla (nT), og ligger derved langt over de tillatte grenseverdiene. Grenseverdien fastsatt av Statens Strålevern for boligbygging nær høyspentkabler i Norge er for tiden 400 nT. At vi i det hele tatt klarer en lengre biltur, kommer av at bilen har et 12 volts batteri som gir likestrøm, noe vi tåler bedre enn vekselstrømmen vi har i våre boliger.

Magnetfeltet avtar raskt med avstand fra kilden, og mange er det som på grunn av plager i beina, trekker føttene så langt bakover som mulig når de sitter i passasjersetet. Noen legger sågar seteryggen bakover for å kunne plassere beina på dashbordet og slik redusere plagene. Andre kjenner ikke smerter, men føler seg utilpass og svært trette under en lang kjøretur.

Har du et måleapparat for lavfrekvent stråling, kan du plassere det i forsetet nær hjulene og du vil snart oppdage at måleapparatet (som vanligvis går opp til 2000 nT) blir slått ut når bilen kommer opp i normal landeveisfart.

Problemet med magnetfelt er til stede i alle biler uavhengig av biltype, felger, bilens alder eller bildekkmerke. Problemet stammer fra magnetisk ladede stålfiber innstøpt i bilgummien. Hvor sterkt magnetfeltet blir, avhenger av dekkvalitet.

Med en beskjeden innsats kan bildekkene avmagnetiseres og helserisikoen ved bilkjøring minimaliseres. Det er en enkel prosess som fører til bedret komfort i bilen og man vil føle seg mer vel under og etter en lang biltur. Virkningen er varig med mindre dekkene blir utsatt for ekstra sterke magnetfelt.

Her følger en side fra den norske bruksanvisningen. Den gir et inntrykk av hva som skjer under avmagnetiseringsprosessen.

Anvendelse

Forutsetningen for måling er at hjulet roteres med en hastighet av max 100 omdr./min. Utstyret skal holdes i en avstand av 1 cm fra det løpende hjulet. Tasten skal holdes inntrykket. Utstyret skal beveges langsomt fra venstre til høyre og trekkes tilbake ca 80 cm. Slipp deretter løs tasten. Gjenta operasjonen inntil detektoren ikke lenger slår ut.

Bildekket kan avmagnetiseres direkte på bilen. Ved et tilfeldig dekkskift kan også avmagnetiseringen skje på en passende roterende maskin.

Ved hjelp av en medfølgende detektor, kan man så måle om operasjonen har vært vellykket. Optimal kontrollmåling kan man foreta med detektoren ved 200 omdr./min. i en avstand på 5 cm. En vellykket avmagnetisering konstateres med en signaltone og at kontrollampen ikke mer lyser.

Dersom kunden ønsker det, kan måleapparatet lånes ut så man kan få målt selv både før og etter avmagnetiseringen. Passasjeren holder da måleapparatet like innenfor hjulene under fart. Det vil være lurt å benytte anledningen og behandle både sommerdekk og vinterdekk samtidig.

 

Trenger du å få avmagnetisert dekkene?

FELO eier utstyr for avmagnetisering av bildekk. Utstyret er utplassert på ulike bilverksteder rundt omkring i landet, slik at medlemmene våre kan ha tilgang til tjenesten. Vær obs på at du må betale for denne tjenesten selv. Fra mai 2022 er utstyr plassert hos:

Viken:
BestDrive Bærum (Tidligere Dekkmann Bærum)
Olav Ingstadsvei 1,
1351 Rud
Tlf. 23 69 92 15/
Mob. : +47 993 00 993
E-mail: ole.seville@bestdrive.no

www.bestdrive.no

Østlandet:
A-Dekk
Raveien 244, 3220 Sandefjord
Tlf. 33 47 15 10
Epost: post@a-dekk.no

Sørlandet:
Bil & trailer AS
Storemyrsletta 2, 4790 Lillesand
Tlf. 37 26 90 40
Epost: Post@bilogtrailer.no

Trøndelag:
Mekonomen Byneset
Rye Byneset, 7070 Bosberg
Mob. 917 60 933
Epost: personbil@haugronning.no

Stavanger:
Hjartarson Enterprise
Kvivollstien 8, 4027 Stavanger
Mob 450 37 447
Epost: sveinxx@gmail.com

Revidert mai 2022

Siste Medlemsblad
Fremhevet innlegg
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet