blank

AMS-målerne for retten igjen – med sterke kort på hånden!

Nå gjelder det ankesaken til 8 strømkunder som krever å få beholde sine gamle strømmålere, fordi de nye målerne avgir helseskadelig pulset stråling og pulsede støyspenninger.

I Lagmannsretten skal det tas stilling til om påstanden om helseskader er «åpenbart grunnløs». Så sant det finnes forskning som dokumenterer en slik sammenheng, kan ikke strømsels

kapet ELVIA avvise påstanden som «åpenbart grunnløs». Og slik forskning finnes!

 

Denne rettsprosessen er en livline for alle som lider i et hav av stråling fra hemningsløs utbygging av trådløs kommunikasjon.

Medhold i ankesaken vil tvinge Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) til å argumentere for sin manglende regulering, og DSA kan heller ikke fortsette sin praksis med å avvise all forskning som viser skader. Ikke minst kan norsk offentlighet få innsyn i at DSA passivt tilpasser norske grenseverdier til retningslinjer satt av den private stiftelsen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som nedfelt i strålevernforskriften.

Det er nå vitenskapelig dokumentert at all helserelatert forskningslitteratur som ligger til grunn for ICNIRP 2020 Guidelines, kommer fra et nettverk av kun 17 forskere, som for det meste er tilknyttet ICNIRP og/eller The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  inklusiv som forfattere av ICNIRP 2020 Guidelines. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines

Dette står i sterk kontrast til det internasjonale oppropet fra 250 forskere innen EMF og helse som på det sterkeste oppfordrer WHO til å senke grenseverdien for stråling betydelig.
The International EMF Scientist Appeal

I disse dager ble en britisk skole dømt til å tilrettelegge for en el-overfølsom elev. I flere rettssaker har retten stått på vår side – det viser at vi har et rettsvern og at det må benyttes, også i Norge.

Ankesaken har sterke kort på hånden. Noen har gått i bresjen for å reise denne saken for retten – alle vi andre som har sterke interesser i saken må følge opp med støtte til aksjonen «Vi tar AMS-saken til retten» – de gjør det for oss alle!  Aksjonen trenger støtte – ingen må tro at dette er en sak for bare 8 strømkunder!

Saken starter den 5. september. Trykk her for å gi din støtte via nettsiden https://bidra.no/

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet