FELO Medlemskort og «Nødkort»

LilyNyttig Info

Kortet er utarbeidet i samarbeid med International EMF Alliance, som FELO er medlem av. International EMF Alliance utarbeidet sin kortside og tilbød deretter medlemsorganisasjonene å bruke denne sammen med egen førsteside. 

Kortsiden for International EMF Alliance kan vises dersom man vil be om å slippe å gå gjennom kropps-skannere på flyplasser. Da kan man vanligvis bli kroppsvisitert i stedet. 

Kan være til god hjelp

FELO-siden kan benyttes i situasjoner hvor det er helt nødvendig å be andre om å ta hensyn til at man er el-overfølsom. Dette kan være på sykehus, ved legebesøk, hos NAV og lignende. Kan man ikke kan gjøre rede for seg, kan det være aktuelt å kontakte pårørende. Det er derfor satt av plass til å skrive inn navn og telefonnummer til en som kan kontaktes ved behov. Vedkommende bør kjenne til el-overfølsomhet og helst også vite litt om aktuelle sanerings- og skjermingstiltak.

Ta godt vare på kortet

Vi trykker medlemskort med påtrykt navn til nye medlemmer ca. én gang i året. Du som allerede er medlem, vil ikke få tilsendt nytt kort, så det er viktig å ta godt vare på det du har fått. Meld fra hvis du har mistet kortet, så vil du få nytt kort neste gang vi trykker opp til nye medlemmer.

«Nødkort»

Vi har også utarbeidet et midlertidig medlemskort hvor man må skrive inn navnet selv. Dersom du har behov for dette, f.eks. ved sykehusinnleggelse eller flyreise, kan du ta kontakt med FELO.

Slik når du oss:

  • Kontakttelefonen: 334 81 300 (fredager kl. 10 – 14) eller epost [email protected]
  • Styremedlem Nils Rune Dønnesen: tlf. 21 38 41 80 (frem til kl. 20) eller epost: [email protected]