5G i Anmars

feloadminNyheter

5G skal revolusjonere samfunnet. Men til hvilken pris?

5G rulles ut i Norge

Trondheim åpner 5G-nettet for allmenheten, før flere byer kommer etter. Det kan bety langt flere basestasjoner og mer elektromagnetisk stråling.
5G blir lansert som en verktøykasse som kan bedre samfunnskritiske operasjoner som trafik- kavvikling, helsetjenester og nødkommunikasjon. Men baksiden av medaljen har fått forskere og leger over hele verden til å reagere. Kjernen i kritikken er at det per i dag knapt finnes forskning på hvordan 5G-teknologien kommer til å påvirke helsen vår og miljøet.

– Det er selvfølgelig vanskelig å beregne kroniske helseeffekter fra ny teknologi på kort sikt, særlig fra 5G, som det ikke engang fins mobiler for på markedet ennå, sier kommunikasjonssjef Gregory Hartl i Verdens helseorganisasjon til Investigate Europe. Lite kunnskap om mulige skadevirkninger stopper ikke utrullingen av 5G. Verken i EU eller Norge. I slutten av mars ble Trondheim utnevnt
til den første norske byen hvor 5G blir allment tilgjengelig. Dette skjer allerede i høst.

Høyere frekvenser gir flere basestasjoner

Ekspertene og kritikerne frykter alvorlige helseskader i kjølvannet av økt elektromagnetisk stråling i samfunnet. Årsaken til bekymringen ligger i teknologien som femte generasjons mobil- nett vil ta i bruk. For å overføre data langt raskere enn dagens 4G mobilnett vil det nye nettverket bruke høyere frekvenser. Og da får signalene kort- ere rekkevidde. Dette betyr at det kan trengs flere basestasjoner, med kortere avstand mellom dem, hevder ekspertene.