Utlån av baldakiner

Vanlig baldakin for hjemmebruk

Det å gå til innkjøp av baldakin kan være en kostbar affære, - det kan også vise seg at en baldakin ikke løser stråleproblemet i din bolig.

Derfor har FELO et tilbud om at våre medlemmer kan få mulighet til å låne en baldakin i en kortere periode for å prøve ut hvordan den fungerer før man evt går til innkjøp av egen baldakin. 

De som er interessert kan kontakte oss på post@felo.no

N.B! Det kan være venteliste på baldakinene derfor oppfordrer vi alle som låner baldakin at man returnerer denne etter kort tid slik at flest mulig får mulighet til å låne.

Sykehusbaldakin

Vet du at du skal legges inn på sykehus for behandling, og gjerne vil skjerme deg fra all strålingen som kan være på sykehus fra mobiltelefoner, trådløse nett o.l. er det nå håp!

FELO har nå gått til anskaffelse av to baldakiner med frittstående stativ til utlån spesielt til sykehusopphold.

Vanligvis festes baldakiner til kroker i taket, men det lar seg vanskelig gjøre i et sykehusrom. Baldakinen er så bred at nattbord, en lege eller sykepleier vil få plass ved siden av sengen inne i baldakinen. De kan da legge fra seg sin mobiltelefon utenfor baldakinen.

Du må melde fra i god tid i forveien så vi får mulighet til å sende den til deg i tide. Du må selv gjøre en avtale med sykehuset så de vet om at den skal settes opp.

Det beste er om du kan ha med deg en person som kan hjelpe til med å få satt opp baldakinen.

Se artikkel av Bente Gilbu Tilset i Strålevett nr. 3-4 2011 om erfaringer fra et oppehold på sykehus - med baldakin.

Send beskjed ved behov for baldakin til postfelono eller

skriv til Sigrun Brænd, Løvenskioldsvei 18B, 1358 JAR