Liste over målere

Følgende personer kan foreta måling av elektromagnetisk stråling i bolig og på arbeidsplass og gi råd om skjerming:   PDF for utskrift klikk her

Ønsker du å komme på denne listen har vi et minimumskrav til utstyr du trenger: Se utstyrsliste her

Navn/Adresse

Hjemme-side

E-postadresse

Telefon

Morten Lande

Syntax as

Hjorts gt 3

3616 KONGSBERG

www.SykAvHuset.no

Dekker hele Østlandet

ms@sykavhuset.no

22 68 28 62

32 72 47 97

Odd Magne Hjortland

Bakkeveien 5C

3055 KROKSTADELVA

www.emf-consult.no

Dekker Østlandet og 

Sør-Vestlandet. Kan ta større

område etter avtale.

info@emf-consult.no

 

48 08 93 94

Jostein Ravndal

Erik Werenskiolds vei 7

4023 STAVANGER

www.ravnco.com

Dekker primært Sør-Rogaland

jostein@ravnco.com

41 76 58 70

Marcel Honsbeek

Electrosense

Grøndalsvegen 129

2429  TØRBERGET

www.electrosense.nl

Dekker Østlandet

infoelectrosensenl

62 78 03 50

Per-Jon Moen

Terra Control A/S

Postboks 2252

3103 TØNSBERG

www.terra-control.com

Pensjonist, tar målinger

ved spesielle anledninger

info@terra-control.com

33 33 25 50

932 55 130

Baldron

v/Raphael Kleimann

Fastingsgate 4

0358  OSLO

www.emf-norge.no

Dekker hele Østlandet, primært

Oslo/Akershus

post@baldron.com

22 46 10 10

Kay Arne Løfgren

Benjaminsveien 5

7020 TRONDHEIM

Dekker Trøndelag-fylkene.

kaykay@netcom.no

48 35 15 25

EV-service

Endre Vårviken

Kåpeveien 641

3176 UNDRUMSDAL

Dekker Vestfold, Telemark og

Buskerud

endre@vaarviken.no

90 55 00 99

FELTFRI

v/Vagn Larsen

Vibevej 9

DK 4040 Jyllinge

www.feltfri.dk

Dekker Syd-Norge fra en linje 

ca. 50 km nord for Lillehammer

vl@feltfri.dk

+45 46 78 99 89

+45 40 43 43 62

(Danmark)

Hans Rencke

Rencke El & Mätteknik

Nordvärnsgatan 3

S-653 44 Karlstad

www.rencke.com

Dekker områder i Värmland i

Sverige, Halden, Moss, Hamar,

Elverum, Kongsvinger etc.

hans@rencke.com

+46 70 453 01 01

(Sverige)


I tillegg til å måle stråling, vil disse personene kunne gi deg en rapport med anbefaling om skjerming og el-sanering.

Store avstander fordyrer. Avtal pris på forhånd.