Måletjenester

Vi oppfordrer våre medlemmer til å anskaffe seg egne måleapparater for å måle strålingsnivåer hjemme og i sine omgivelser. Dette vil gi en stor innsikt i hvor strålekildene befinner seg og hilken styrke det er snakk om.

Men mange ønsker i første omgang bare å få kartlagt situasjonen i hjemmet eller på jobben av en som er trenet i dette faget.

Da har vi satt opp denne listen over målere som alle har avanserte måleinstrumenter og har erfaring med å foreta målinger i ulike miljøer.

Følgende personer kan foreta måling av elektromagnetisk stråling i bolig og på arbeidsplass og gi råd om skjerming:

Her finner du liste over målere

 

Uavhengige måletjenester

Måletjenestene på denne listen er uavhengige og representerer ikke FELO.

Vi går ikke ut og godkjenner det arbeidet disse målerene utfører eller går god for hva som blir anbefalt av disse derfor oppfordrer vi våre medlemmer til selv å sjekke hva FELO som forening anbefaler av grenseverdier og skjermingstiltak.

Hvilke tjenester utføres?

Disse kan foreta måling av elektromagnetisk stråling i bolig og på arbeidsplass samt gi råd om skjerming.

I tillegg er det en liste med elinstallatører som kjenner til eloverfølsomhet, og som kan foreta installasjoner som er nødvendige i bolig og på arbeidsplass for en eloverfølsom person. De kan også måle den elektromagnetiske strålingen og gi råd om skjerming.