Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Tjenester


FELO ønsker å tilby sine medlemmer noen tjenester som kan komme godt med for å skape en bedre tilværelse. Vi  må presisere at disse tjenestene er bare beregnet på de som er våre medlemmer. Så meld deg inn du også!

Se meny på venstre side.