Strålekilder

Elektromagnetiske felt i hverdagen

Vårt miljø og våre hjem blir i økende grad fylt med elektromagnetisk stråling fra vanlig elektronikk, men kanskje spesielt av trådløs teknologi.

Alle elektroniske apparater har et elektromagnetisk felt rundt seg med en begrenset rekkevidde. Mens trådløs teknologi som baserer seg på pulserende mikrobølgestråling sender gjennom luften  over lange avstander og er i stand til å gå gjennom vegger og annet materiale.

Det er denne type mikrobølgestråling som sendes ut fra  mobiltelefoner, mikrobølgeovner, mobilmaster, trådløse fasttelefoner, trådløst internett (WLAN/WiFi), Bluetooth, mange spillkonsoller, babycall, iPad/nettbrett etc. Disse apparatene kan gi fra seg en kontinuerlig stråling, eller sterke pulser som kommer med ujevne mellomrom.

Kaféer, skoler, biblioteker, hoteller, buss, tog, fly, sentrale byområder og offentlige steder tilbyr ofte trådløs internett-tilgang og har basestasjoner for mobiltelefoni/

sendere på takene, veggene eller like i nærheten.

Flittig bruk av slik teknologi har nå blitt en del av hverdagen for de fleste, og det kommer stadig nye produkter på markedet.  Fordi dette er såpass nytt og  eventuelle helsevirkninger ikke har blitt utredet, så vet vi rett og slett veldig lite om hvilke konsekvenser dette kan ha på den oppvoksende generasjonen og vår helse.

 

Mobiltelefoner

Mobiltelefonen er for mobiltelefonbrukere vanligvis den kraftigste strålekilden man blir eksponert for. Bruker du mobiltelefon, så vis hensyn, du eksponerer også andre med stråling fra din mobiltelefon. Når du bruker din mobiltelefon vil andre rundt deg bli utsatt for passiv mobilstråling

Mobiltelefoner opererer i frekvensområdet 900 til 2600 MHz. Dette går under betegnelsen mikrobølgestråler. Forskjellen fra disse mikrobølgestrålene og de strålene som er i mikrobølgeovner er bare at mikrobølgeovner sender på en større effekt enn mobiltelefoner, ellers er det den samme frekvensen.

Mens mikrobølgeovnen gjerne sender med en effekt på 900 watt, sender en mobiltelefon på et sted mellom 0,125 og 0,250 watt. Det er altså 3600 ganger lavere effekt i en mobiltelefon.

Mobiltelefoner justerer effekten etter behov. Det betyr at dersom det er god dekning, vil sendestyrken skrus ned. Er det dårlig dekning, skrus den opp.

Mobiltelefoner søker etter nærmeste basestasjon og vil gi fra seg til dels høye strålinger i ujevne intervaller hver gang den søker. Ca hvert 2 - 8 minutt. Dermed blir man utsatt for mye stråling gjennom dagen bare ved at telefonen er påskrudd selv om man ikke snakker i telefonen. 

Hver gang man skrur på eller av mobiltelefonen vil den også gi fra seg til dels meget høye verdier. Men alt dette varierer  fra de ulike modellene.

Under samtaler gir mobiltelefoner fra seg en ujevn stråling med mange korte pulser i ujevn rekkefølge med stråleverdier fra 0 til pulser opp mot  10 000 000 µW/m.

Hva kan du gjøre for å minske strålingen?

Det viktigste tiltaket vil være å skape avstand til mobilen. Allerhelst veldig lang avstand, men hvis du skal bære den med deg så legg den heller i en veske enn å ha den i en lomme i nærheten av kroppen. Hvis du skal snakke så bruk høytalerfunksjonen eller ørepropper.

Hvis du ikke trenger å ha en påskrudd så sett telefonen i flymodus eller sku den helt av.

Unngå samtaler der det er dårlig dekning fordi da stråler mobilen ekstra mye. Unngå også å ha samtaler i bilen fordi da vil strålingen reflekteres tilbake fra metallkarosseriet,- det vil fungere omtrent som når du er inne i en mikrobølgeovn.

 

 

Trådløse telefoner DECT-telefoner

Dette er telefoner som nå tar over etter de gamle lavstrålende telefonene. De fleste modeller står og gir fra seg en kontinuerlig meget høy stråling. Den stråler uavbrutt dag og natt både i og utenom sokkelen. Det kan sammenliknes med å ha sin egen mobilsender i boligen.

 Hva kan du gjøre for å minske strålingen?

 Vi vil anbefale at man ikke benytter en slik telefon i det hele tatt, men går over til den gamle modellen. Hvis det er sterkt ønske om å benytte en slik trådløs enhet så finnes det noen modeller på markedet som ikke stråler kontinuerlig, men bare når man aktivt snakker i telefonen.Strålingen når den er i bruk skal også være en god del lavere enn vanlige DECT-telefoner.

Denne modellen heter: 203440 Swissvoice Avena 758 Full Eco Mode

 

 

Trådløse nettverk

Trådløse nettverk 

Det blir nå installert trådløse nettverk overalt i samfunnet. Det har nesten begynt å bli vanskelig å unngå disse da de blir satt opp i butikker, bibliotek, på busser og tog, i barnehager og klasserommene til barna våre. Og mange private hjem velger også denne teknologien for å slippe unna det å måtte kable de ulike enhetene for å få netttilkobling.Ofte står slike enheter på døgnet rundt, slik at strålingen holdes kronisk høy i hele boligen der man også skal sove. 

Vi forstår at det er behagelig, og praktisk....men er det verd det?

 Strålingen vil alltid væres sterkest nærmest ruteren, men den har som regel en rekkevidde på mange meter, derfor vil strålingen til en ruter ofte spre seg over hele boligen når den først er påskrudd.  

Hva kan du gjøre for å minske strålingen?

Skru av ruteren når den ikke er i bruk. Plasser den et sted slik at den ikke gir veldig høy stråling i de rommene man oppholder seg, gjerne bak en betongvegg eller liknende.

Laptop, lesebrett m.m

Det finnes et stort utvalg av laptop og lesebrett som brukes med trådløs forbindelse. En ting er mikrobølgestrålingen fra den trådløse senderen i apparatet, en annen ting er også den vanlige elektromagnetiske strålingen som kommer fra apparatet. Det kan komme opp i ganske høye verdier på slike apparater.

 

 

Hva kan jeg gjøre for å minske strålingen?

Vi anbefaler først og fremst å unngå bruk av trådløs teknologi,  Bruk derfor kablet forbindelse til din bærbare datamaskin og deaktiver det trådløse nettverkskortet.

Lesebrett fungerer kun med trådløs tilkobling og bør unngås.


Vi anbefaler at man aldri sitter med lap-toppen i fanget. Det er altfor nærme å ha et slikt apparat helt inntil kroppen.

 

Mobilmaster

Eller basestasjoner for mobiltelefoni gir en vedvarende eksponering for dem som er i nærheten av disse.  Disse sender i forskjellige frekvensområder.  Vi har GSM 900, GSM 1800, UMTS (3G) og det nye LTE (4G)   Du kan se på www.finnsenderen.no om du har slike mobilmaster nær der du bor.  Har du en slik nærmere enn 300 meter og den sender i retning av der du bor vil du bli eksponert for elektromagnetis stråling (EMF) på nivåer som kan gi helseplager som f.eks. søvnforstyrrelser.

GPS. Bluetooth

GPS i bilen kan være kjekt å ha, og om du har en variant som kun er en mottaker og ikke har senderfunksjoner  (som mange modeller har) så er ikke strålebelastningen høy, og mange eloverfølsomme kan bruke dette.  Har du en modell med senderfunksjoner kan du deaktivere disse i instillingene på GPS-enheten og den vil være mye tryggere for din helse.

Mange av disse GPS-enhetene har en blåtannsender og mottaker for å koble GPS til din mobitelefon.  Dette vil være en høy strålebelastning som bør unngås.

Nyere biler har som regel blåtann i bilen. Dette bør deaktiveres.

Klokkeradio

Klokkeradioer tilknyttet strømnetter avgir kraftige magnetfelt og bør unngås.

Baby-call

Plasser aldri en baby call i nærheten av sengen til barnet ditt. Baby call er basert på trådløs teknologi. Det betyr at de gir fra seg store stråleverdier, - noe som kan være helseskadelig for babyen. 

 

Hva du kan gjøre for å minske strålingen?

Det finnes en modell på markedet som er stemmeaktivert og stråler bare når barnet gir lyd fra seg,
samt at de fungerer på 40Mhz som er regnet for å være tryggere enn blåtann, DECT og WiFi.
Les om slike babymonitorer hos Magda Havas:
http://www.magdahavas.com/safe_baby_monitors/

Vi har forsøkt å finne en kablet ikke-strålende versjon av BabyCall, men har ikke funnet slike.Vet du om kablete BabyCalls, så gi gjerne beskjed slik at vi kan legge inn informasjon om dette her.

Når det gjelder stråling så er det antakelig best og sikrest å bruke den gamle metoden med åpen dør for å lytte til barnet ditt.

AMS- Avanserte strømavlesere (Smart Meters)

Dette er de nye trådløse strømmålerne som regjeringen har bestemt at alle husstander i Norge skal få montert i sine boliger innen 2019. Man skal ikke lenger få lov til å beholde sin gamle analoge måler, men være pålagt å skifte ut denne til denne nye modellen som står og gir fra seg stråling i høye pulser hele døgnet.

Hvor ofte de skal sende vil kunne variere.

I USA og andre land blir disse målerne kalt Smart Meters.

Måleren kalles smart eller avansert fordi den er i stand til å måle ganske detaljert hvor mye strøm som blir brukt, og til hva til enhver tid i din bolig. Den vil kunne avsløre om man er bortreist og når man setter i gang vaskemaskinen eller kaffekokeren, om du oppholder deg på kjøkkenet eller i stua eller om du har gjester på besøk. Mulighetene for overvåking er svært omfattende. I fremtiden ser man også for seg at alle elektriske apparater skal kunne kommunisere med denne trådløse enheten og at de vil kunne fjernstsyres. Spørsmålet vil jo da også være om andre enn du selv og strømselskapet vil kunne få tilgang på disse opplysningene? Kriminelle som kanskje synes det er greit å vite når du har reist på ferie, eller har faste rutiner på når du kommer hjem?

Alle disse opplysningene blir sendt til ditt strømselskap og vil kunne lagres i lengre tid.

Strålingen fra disse målerne er også basert på mikrobølgestråling og vil derfor utgjøre en helseeffekt.  Den totale strålingen i et boligområde vil derfor også øke betraktelig.

Mikrobølgeovn

Dette apparatet har utrolig nok klart å finne veien til de fleste hjem. Man mistenker at den faktisk kan ha en skadelig effekt på molekylene i maten, men det vi er opptatt av her er at den faktisk gir fra seg en del stråling. Dette fordi alle lekker mer eller mindre, og da får man stråling ut i rommet. 

En enkel test er faktisk å legge en mobiltelefon inni ovnen, - får du kontakt så er mikrobølgeovnen lekk, og da bør den ikke benyttes, - hvis den skal benyttes bør man holde stor avstand til ovnen.

Hva du kan gjøre for å minske strålingen?

Ikke benytt dette apparatet. Det kan bryte ned viktige strukturer i maten og i tillegg kan det lekke høye stråleverdier. Det er ikke trygt. Må noe varmes opp raskt så bruk andre teknikker.

Komfyr, kjøleskap, fryser

Glødelamper

Komfyrer

Spillkonsoll og andre leketøy

Barns leketøy har til tider veldig høye stråleverdier....

Skitten strøm

Bilhjul

Bilhjul kan gi høye magnefelt som kan gi helseplager. Dette kan avhjelpes ved avmagnetisering av bilhjul. Ta kontakt med FELO for å få vite hvor du kan få utført dette.

Radar

Radar blir man eksponert av fra båter, flyplasser, radarinstallasjoner på land