Grenseverdier

I Norge er det Statens Strålevern som har fått ansvaret for å angi hvilke grenseverdier som skal gjelde for elektromagnetisk stråling. Grenseverdier er noe vi setter for å beskytte mennesker fra å utvikle sykdom og plager.

Statens strålevern definerer grenseverdiene som:
- Høyeste eksponeringsverdier det er
lov å utsettes for.

 

De sier videre at:
- Grenseverdien er satt med gode sikkerhetsmarginer, derfor er det ikke
faglig grunn tilbekymring selv om
eksponeringen er i nærheten av grenseverdien.


I Norge i dag er grenseverdien for radiofrekvent stråling satt til

10µW/m² =10 000 000 µW/m²

Grenseverdier i noen andre land:

10 000 000 µW/m²FCC (USA) OET-65, anbefalt grenseverdi
9 000 000 µW/m² – ICNIRP 1998; WHO, anbefalt grenseverdi
100 000 µW/m² – Russland og Italia, anbefalt grenseverdi **
1 000 µW/m² – the Bioinitiative Report 2007, anbefalt grenseverdi
170 µW/m² – the Seletun Statement 2010, anbefalt grenseverdi
30 µW/m² – the Bioinitiative Report 2012anbefalt grenseverdi ) (Nederst på siden i lenken)
1 µW/m²     Den Østerikske legeforeningens anbefaling for langtidseksponering (side 9)
                    dvs. steder der man regelmessig oppholder seg over mer enn fire timer
0.1 µW/m² – stråling fra solen på dagtid under kraftige solstormer

Norske myndigheter har altså en grenseverdi som er 10 millioner ganger høyere enn den Østerikske legeforeningens anbefalte grenseverdi som er på 1 µW/m².Kan vi stole på myndighetene?

Bioinitiative Report 2012 Fargekart med helseeffekter funnet relatert til eksponeringsstyrke
(For å omregne µW/cm2  til µW/m2 gang med 10,000)

ElectricSense: Bioinitiative Report 2012 - What It Means For You

 

For el-overfølsomme, andre som har helseplager eller vil være føre var, anbefaler FELO å følge de samme grenseverdiene som den østerrikske legeforeningen anbefaler i sine EMF Guidlines (klikk her).