AMS- Automatiske strømavlesere (Smart Meters)

Dette er de nye utomatiske strømmålerne som nå blir montert i alle husstander i Norge. NVEs regelverk pålegger nettselskapetne å installere avanserte måle- og styringssystem (AMS) i hvert enkelt målepunkt innen 1.1.2019.

De nye strømmålerne sender avlesningen av strømmen trådløst. Det finnes ulike modeller og hvor ofte de sender vil variere noe med modell. Målerne kan immidlertid sende mer enn seksti ganger i sekundet. Dette gir en kraftig økning iantall signaler i en bolig og også i området rundt. Den totale strålingen i et boligområde vil derfor også øke betraktelig.

 

Underskriftskampanje mot AMS- Automatiske strømmålere
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=5946

 

Hvordan få dispensasjon fra AMS

For å få dispensasjon fra kravet om automatisk strømmåler må man levere legeerklæring. Legerklæringen trenger kun inneholde en bekreftelse på at du har plager av radiofrekevent stråling og derfor ikke kan ha en slik strømmåler.


Eksempel på legeærklæring

Eksempel på søknad om fritak fra automatisk strømavleser

Eksempel på svar fra netteier på søknad om fritak fra automatisk strømavleser

 

Se også Einar Flydal's blogg:

Einar Flydal: Fritak fra "smartmåler" på 1,2,3

Einar Flydal: «Smarte strømmålere»: Hvordan kan «så lite stråling» være et problem?

 

AMS kurs med Jostein Ravndal 7. november 2015 Lysbilder:
AMS 1 - Bakgrunn og status for AMS utbygging.pdf     AMS 2 - AMS og nye tjenester.pdf    
AMS 3 - Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning.pdf  
AMS 4 - Tiltak for å redusere eksponering.pdf   
AMS 5 - Regelverk og fritak fra installasjon.pdf      AMS 6 - Føre var prinsipper.pdf

Se video med tema AMS fra Tønsberg 22. april 2015   SmartNett og smarte målere AMS: Visjonene om forretning og miljø, & helseproblemene ingen tenkte på


Andre artikler om De automatiske strømmålerne.
Det er tid for legeattest på helseplager fra «smarte» målere!

Aftenposten: Smarte strømmålere vet hvordan du lever

NRK - Smarte målere truer personvernet

Teknisk Ukeblad: AMS - Nettselskapene mener AMS ikke er nyttig for nettet

Smart om "smare målere" og helseskader

Smart Meter Education NetworkDen Østerrikske legeforeningens miljøgruppe advarer mot AMS

Pressemelding fra den østerikske legeforeninge februar 2012 der det advares mot AMS "Smart Meters" både de trådløse men også PLC varianten som gir "skitten strøm" (støy på strømnettet) som er i et biologisk aktivt frekvensområde.

Les mer her:

www.takebackyourpower.net

Letter by Austrian Chamber of Physicians to the Austrian Federal Ministry for Economics, Family and Youth, January 2012:
Kommunikasjonen mellomFelo og ansvarlige myndigheter angående AMS (avanserte måle- og styringssystem):


Brev fra NVE Om dispensasjon fra kravet om installasjon av AMS-måler datert 07.12.2016


Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt 14. mars 2012.


Brev fra FELO til direktoratet sendt 6.mai 2011

Nerve Disrupting Frequencies Radiating from "Smart" Meters

Her kan man se at det ikke kun er den høyfrekvente strålingen fra Smart-målerne som er problemet, men også støy på ledningsnettet i huset i KiloHertz- området.  Denne støyen finnes i de elektriske feltene rundt ledningsnettet i huset og kan gjerne måles flere meter ut fra ledningene.

Everyone knows that wireless "smart" meters communicate via microwaves. What was unknown until now is that additional frequencies are transmitted in the 2 to 50 kilohertz range. Numerous studies have shown repeatedly that those very same frequencies disrupt the human nervous system. Indeed, "nerve block" is the phrase used in the studies to describe what occurs.

The studies are not controversial. In other words, there are no studies that show otherwise. Nerve block induced by frequencies in the 2 to 50 kilohertz range is an established fact. The studies that show this nerve block are all from mainstream sources including the epitome of "establishment" science when it comes to electricity, the Institute of Electrical and Electronics Engineers.

For more information on how frequencies radiate off household wiring, go to the 5 minute and 20 second mark of this video: youtu.be

Nerve Disrupting Frequencies Radiating from "Smart" Meters needs to be shared. Send the video to your utilities, your state utility regulators, your state health departments, and to hungry lawyers everywhere.

SmartNett og smarte målere AMS: Visjonene om forretning og miljø, & helseproblemene ingen tenkte på

Einar Flydal, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor ASA og univ.lektor v/ NTNU, og Odd Magne Hjortland, elektroingeniør, EMF-Consult AS, forteller både om visjonen om "smartnett" og "smarte målere" som nå er under utrulling bl.a. i Norge, og om helserisiko pga strålingsproblemer.
Flydal viser hvorfor han tror at resultatet blir ganske annerledes enn visjonen: dårligere økonomi, mindre sikkerhet og snarere miljøulemper enn miljøgevinster.
Hjortland beskriver det tekniske og viser strålingsproblematikken knyttet til smarte målere samt hva man kan gjøre av tiltak.

Opptakene er gjort på et møte om Helseproblemer fra mikrobølget stråling i Tønsberg, 22. april 2015 (arrangør: medlemmer av Folkets strålevern og Foreningen for el-overfølsomme Tønsberg og omegn folkets-stralevern.no og felo.no).