Strålekilder + AMS

Dette bør du vite om mobilstråling og radiofrekvent stråling

Begrepene ”mobilstråling” eller ”radiofrekvent stråling” er  betegnelser for signaler som sendes gjennom luften  Dette omfatter strålingen fra alle mulige trådløse apparater.. 

Les mer om strålekilder

Fritak for automatiske strømmålere (AMS)

Automatiske strømmålere og el-sensitivitet. Strålingen fra de nye automatiske strømmålerne (AMS) kan være svært plagsom for el-sensitive. 
Flere av FELO’s medlemmer har opplevd å få slike målere installert I bomiljøet og forteller at det øker problemene deres. 

Strømmålerne sender radiofrekvente signaler En automatisk strømmåler er en liten datamaskin med en radiosender som installeres i sikringsskapet for å overføre måledata til elektrisitetsverket. Det brukes noe ulike modeller hos ulike nettselskap.  De fleste av de vanlig brukte modellene, sender radiofrekvente signaler så ofte som hvert sekund hele døgnet! 

Har du el-sensitivtet kan du få fritak   
Dersom du har
el-sensitivtet kan du få fritak for å få denne måleren innstallert i ditt hjem.  Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) som har innført påbudet om innstallering av AMS, sier samtidig at det skal gis fritak dersom strømmålerne er til vesentlig ulempe for sluttbruker. Det betyr at el-overfølsomme personer kan søke om og få fritak fra installasjon av AMS. 

For å få fritak trenger du en legeærklæring
Legeærklæringen skal opplyse om at du opplever  helseproblemer knyttet til
stråling fra mobiler og annet trådløst utstyr. Fastlegen kan skrive denne legeerklæringen. Legeerklæringen sendes så til din nettleverandør sammen med søknad om fritak. 

Nye strømmålere - Nei takk

Innføringen av automatiske strømmålere vil gi et betydelig bidrag til elektrotåka i hjemmene våre. -

Den trådløse strømmåleren er en strålekilde pålagt av myndighetene. I motsetning til de andre strålekildene i hjemmene våre er det ikke mulig å skru av strålingen på den trådløse strømmåleren.

Les hele Lena Kjeøy's innlegg  i klassekampen 27.06.2017 her.

 

 

Dagens grenseverdier

Det er Statens Strålevern som har fått ansvaret for å angi hvilke grenseverdier som skal gjelde for elektromagnetisk stråling. Grenseverdier er noe vi setter for å beskytte mennesker fra å utvikle sykdom og plager.

I Norge i dag er grenseverdien for radiofrekvent stråling satt til
10W/m² =10 000 000 µW/m²

Les mer om grenseverdier

Vi mener dagens grenseverdier er alt for høye

De siste års forskning viser stadig tydeligere at de gjeldende grenseverdiene ikke er tilstrekkelige for å beskytte befolkningen mot helseskader.

Dagens grenseverdier beskytter kun mot akutte oppvarmingseffekter, etter 6 minutters eksponering, de beskytter ikke mot andre effekter som kan oppstå etter lengre tids eksponering. Dagens grenseverdier beskytter ikke mot vanlig rapporterte effekter som f eks hodepine, søvnvansker, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer eller kreft.

Ler mer her