Jording

Jording ser ut til å være helsebringende, MEN, det er noen viktige faktorer som påvirker om det er gunstig eller ikke. Les om disse faktorene her:

Man kan få kjøpt jordingslaken, jordingsmatter og mange andre produkter for å jorde egen kropp.
Disse produktene bør man være varsom med.

Is Grounding Really The Greatest Health Discovery Of All Time?
http://www.electricsense.com/7130/grounding-health-emf-protection/

Elektromagnetiske felt og jordingslaken
Jording med jordingslaken er ikke ensbetydende med null-eksponering for elektriske felt.
Emf consult

Elsikkerhetsportalen om jording
http://www.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-ogs%C3%A5/Jording