Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

EMF - måling, skjerming og tiltak for å redusere stråling

ElectroSense presentation FELO Oslo 2016 session 1.pdf

ElectroSense presentation FELO Oslo 2016 session 2.pdf

Foreningen for eloverfølsomme (FELO) inviterte til seminar med Marcel Honsbeek.

Marcel Honsbeek er nederlandsk og  har bakgrunn fra IT-bransjen. I forbindelse med produktforskning på trådløst utstyr ble han klar over strålingens mulige helsefarer. Temaet vakte hans interesse og i 2006 opprettet han firmaet ElectroSense som arbeider med produktforskning og rådgivning innen EMF. Målet er å sikre sunne og mest mulig strålefrie omgivelser for mennesker og dyr.  Marcel har vært en aktiv pådriver i forbindelse med etableringen av VEMES, en nederlandsk bransjeorganisasjon for EMF-målespesialister og EMVION, et nederlandsk arbeidsfellesskap av ulike fagpersoner som påtar seg el-sanering for firmaer og større selskaper.

Program:

·       Introduksjon

·       Presentasjon av den tyske «Standard of Building Biology Testing Methods» (SBM) og tilhørende retningslinjer  for måling og anslag av mulige helserisiki knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske forhold i bygninger.

·       Gjennomgang av den nederlandske organisasjonsstrukturen knyttet til håndtering av utfordringene med elektromagnetiske felt.

o   Historisk utvikling

o   Nye organisasjoner

·       Spørsmål

·       Lunsj

·       Demonstrasjon av bruken av SBM retningslinjene i praktisk målearbeid. Demonstrasjonen omfatter høyfrekvent elektromagnetisk stråling, lavfrekvente elektriske felt, synlig lys, modulering og bølgeformer.

·       Eksempler på redesign av strømnettet i bolighus; fra uskjermet og ujordet 230V vekselstrøm til et skjermet, godt jordet og moderne 230V vekselstrøm/24V likestrøm hybrid strømnett.

·       Spørsmål

 

Presentasjonene er på engelsk.