Mål og visjon

FELO's visjon:

"El-overfølsomme lever og arbeider i samfunnet og det er tatt hensyn til deres situasjon med nødvendig tilrettelegging".
 

 Konkrete ting vi vil jobbe med i fremtiden: 

* Opprette beskyttede soner der el-overfølsomme kan ferdes uten å bli syke

* Kablede nettverk i skoler og barnehager

* El-overfølsomme må få trygderettigheter og tilrettelegging

* Mulighet for el-overfølsomme å benytte på buss, tog og fly