Bli medlem

Som medlem mottar du velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering.

Nytt eller eksisterende medlemskap?

Du må oppgi ditt medlemsnummer (kundenummer) hvis du skal gjøre endringer i et eksisterende medlemskap.

Type medlemskap

Jeg ønsker å registrere følgende type medlemskap eller endre til følgende type medlemskap:

Både eloverfølsomme og pårørende kan tegne enkeltmedlemskap.

Familiemedlemskap kan bestå av én eller flere eloverfølsomme og én eller flere pårørende – inntil åtte personer totalt. Det er en forutsetning at de har samme adresse. Som pårørende regnes følgende:
Medlemmene i familiemedlemskapet må ha samme adresse, og de skal ha en relasjon som samsvarer med definisjonen av pårørende i FELOs vedtekter §3: ”Pårørende defineres her som ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med den eloverfølsomme, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.”

Personlig informasjon


F.eks.: 2003

Kontakt

Adresse

Åpen liste

FELO åpner for at medlemmer kan stå i ”åpen liste”. Dette vil kunne hjelpe eloverfølsomme å finne hverandre, særlig i fylker der det ikke er lokallag. Det kan også være nyttig i områder med lokallag. Lista skal ut i medlemsbladet én gang årlig, men den fjernes før bladet legges ut på nettsiden. En elektronisk side vil kunne misbrukes.