Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Om oss

FELO er en interesseorganisasjon for personer som har plager og/eller helseskader som følge av eksponering for elektromagnetisk stråling.

Vi har som formål å hjelpe/støtte, gi informasjon og kunnskap til de som har blitt rammet av eloverfølsomhet, slik at de kan finne ut hvordan de kan fungere i samfunnet.

Det er viktig å øke kunnskapen om dette hos helsepersonell og hos myndigheter slik at de eloverfølsomme kan bli møtt med forståelse når de søker hjelp til å takle hverdagen.

Vi arbeider for:

...at fenomenet eloverfølsomhet blir anerkjent som en sykdom og en funksjonsnedsettelse, slik at de som er rammet kan få offentlig hjelp og bli tatt seriøst av helsevesenet.

...at el-overfølsomme skal ha rett til sykepermisjon, syketrygd, yrkesskadeerstatning og økonomisk støtte til hjelpetiltak for å minske plager.

...at allmennheten skal ta farene med stråling på alvor slik at man kan forebygge at nye tilfeller av eloverfølsomhet oppstår.

...at vi er en del av et internasjonalt samarbeide med liknende foreninger i andre land.

FELO's kontakttelefon

Tlf.: 33 48 13 00 

Nye telefontider fra 1. august:

fredager
10 - 14

Betjenes av
Vibeke Dahl Skelton,

Kontakttelefonen er stengt i juli.

Du kan også ta kontakt med lokallagsledere

 

Du kan også ta kontakt med lokallagsledere

 

 

Postadresse

FELO

Fagerliveien 13

0587 OSLO

Kontaktadresse lokallag

FELO har 8 lokallag, se liste over lokallag her. 

Styret i FELO for 2015

Navneliste over de som sitter i styret finner du her.

Vedtekter

Vedtekter for foreningen for el-overfølsomme kan du lese her. 

Vedtektene ble vedtatt på FELOs årsmøte 3. mars 2016.

Medlemsbladet Strålevett

Medlemsbladet Strålevett erstatter nyhetsbrevene som ble sendt ut pr. post.

Strålevett-redaksjonen håper at medlemsbladet blir en styrke i arbeidet for et levelig strålemiljø!

Nyeste utgave av Strålevett kan du lese her.

 

Månedlig nyhetsbrev pr. e-post

FELO sender ut et månedlig nyhetsbrev pr. e-post til sine medlemmer.


Meld deg inn i foreningen og få tilsendt nyttig og interessant info om nye ting på forskningsfronten og internasjonale hendelser.

 

FELO er forkortelse for:

Foreningen for El-Overfølsomme

Litt fakta..

FELO ble stiftet i 1993.

FELO er medlem av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

FELO har 705 medlemmer pr. 31. desember 2015

FELO har lokallag i Trøndelag, Rogaland, Agder, Østfold, Vestfold, Hedmark/Oppland, Oslo og Bærum, Oslo- øst/Akershus sydøst.

FELO arrangerer kurs, seminarer og møter

FELO  låner ut måleapparater og skjermende baldakiner til våre medlemmer

FELO samarbeider med Folkets Strålevern som er den andre organisasjonen i Norge som arbeider med opplysning om helsefarer fra elektromagnetiske felt