Om oss

FELO er en interesseorganisasjon for personer som har plager og/eller helseskader som følge av eksponering for elektromagnetisk stråling.

Vi har som formål å hjelpe/støtte, gi informasjon og kunnskap til de som har blitt rammet av eloverfølsomhet, slik at de kan finne ut hvordan de kan fungere i samfunnet.

Det er viktig å øke kunnskapen om dette hos helsepersonell og hos myndigheter slik at de eloverfølsomme kan bli møtt med forståelse når de søker hjelp til å takle hverdagen.

Vi arbeider for:

...at fenomenet eloverfølsomhet blir anerkjent som en sykdom og en funksjonsnedsettelse, slik at de som er rammet kan få offentlig hjelp og bli tatt seriøst av helsevesenet.

...at el-overfølsomme skal ha rett til sykepermisjon, syketrygd, yrkesskadeerstatning og økonomisk støtte til hjelpetiltak for å minske plager.

...at allmennheten skal ta farene med stråling på alvor slik at man kan forebygge at nye tilfeller av eloverfølsomhet oppstår.

...at vi er en del av et internasjonalt samarbeide med liknende foreninger i andre land.

 

Bli medlem - Vær med å skape en forskjell både for deg selv og andre.

FELO's kontakttelefon

Tlf.: 33 48 13 00 

Telefontid:

fredager
10 - 14

Betjenes av
Vibeke Dahl Skelton,

Kontakttelefonen er stengt i juli.

Du kan også ta kontakt med lokallagsledere

 

Du kan også ta kontakt med lokallagsledere

 

 

Postadresse

FELO

Fagerliveien 13

0587 OSLO

Kontaktadresse lokallag

FELO har 8 lokallag, se liste over lokallag her. 

Styret i FELO for 2015

Navneliste over de som sitter i styret finner du her.

Vedtekter

Vedtekter for foreningen for el-overfølsomme kan du lese her. 

Vedtektene ble vedtatt på FELOs årsmøte 3. mars 2016.

Medlemsbladet Strålevett

Medlemsbladet Strålevett kommer ut med ett til fire nummer i året, og sendes til alle medlemmene.

Strålevett-redaksjonen håper bladet kan gi nyttig informasjon og inspirasjon.

 

 

 

FELO er forkortelse for:

Foreningen for El-Overfølsomme

Litt fakta..

FELO ble stiftet i 1993.

FELO er medlem av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

FELO har 705 medlemmer pr. 31. desember 2015

FELO har lokallag i Trøndelag, Rogaland, Agder, Østfold, Vestfold, Hedmark/Oppland, Oslo og Bærum, Oslo- øst/Akershus sydøst.

FELO arrangerer kurs, seminarer og møter

FELO  låner ut måleapparater og skjermende baldakiner til våre medlemmer

FELO samarbeider med Folkets Strålevern som er den andre organisasjonen i Norge som arbeider med opplysning om helsefarer fra elektromagnetiske felt