Vanlige symptomer på el-sensitivtet

 • Konsentrasjonsproblemer
 • Problemer med korttidshukommelse
 • Unormal tretthet, utmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Lyd- og lysfølsomhet
 • Øyebesvær
 • Hjerteklapp
 • Åndenød
 • hodepine, kvalme, svimmelhet
 • Øresus/tinitus
 • Muskel- og leddsmerter
 • Hudproblemer,kløe,  svie og brenning i huden, ”solbrenthet”
 • Kvalme
 • Nummenhet, stikkinger, prikkinger
 • Depresjon
 • svie, brenning i huden, kløe  (som solbrenthet)
 • kramper, verking
 • søvnforstyrrelser, søvnløshet
 • hjerterytmeforstyrrelser
 • konsentrasjonsproblemer, uro, stress
 • øye/synsplager
 • nedsatt immunforsvar