Rettigheter

El-overfølsomhet og trygderettigheter

Dette nummeret av Strålevett er en spesialutgave om trygderettigheter. Temaet er svært viktig, ettersom mange el-overfølsomme får avslag på sine søknader om trygd.

Har du store kostnader på grunn av sykdom eller svakhet, kan du ha rett på særfradrag!

I selvangivelsen fører du opp alle de fradragsberettigede kostnadene i post 3.5.4.
Fradrag utgjør 67% av kostnadene og beregnes automatisk.
På forespørsel må man kunne dokumentere sykdom med legeattest.
 
De fullstendige reglene finner du her:
http://www.skatteetaten.no/sykdomsutgifter

Hvordan blir eloverfølsomme mottatt i samfunnet?

 

FELO er nå medlem av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).  I følge FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonshemming har el-overfølsomme rett til å få hjelp til å leve et så normalt liv som mulig. De eloverfølsomme bør har rett til støtte og hjelp. Det fungerer dessverre sjeldent i praksis, da den som er rammet blir nødt til å finne egne løsninger, som å investere i måleapparater og beskyttelsesutstyr, avtale spesielle tiltak med sin evt. arbeidsgiver og kanskje flytte fra sine hjem og organisere sin egen hverdag slik at man klarer å fungere sånn noenlunde.