Informasjon til venner og familie

Eloverfølsomhet

Informasjon til familie, venner, arbeidsgiver og omgangskrets.

 

Dette er en informativ brosjyre som man kan gi til sine nærmeste, den gir en kort innføring i hvordan det er å være el-overfølsom. Det er fint å kunne gi fra seg en slik brosyre fordi de nærmeste har ofte et stort behov informasjon. Det vil forhåpentligvis øke kunnskapen og forståelsen for din situasjon.