Historier fra virkeligheten

Her vil vi gjerne høre din historie. Det er alltid veldig interessant å kunne lese om hvordan andre som er i samme situasjon som en selv løser problemene i hverdagen, og høre om hvordan andre har organisert livet sitt for å få ting til å fungere.  Man gjør seg også mange tanker rundt hvordan det er mulig å bestråle hele samfunnet i den grad som foregår i dag, og tanker rundt dette blir også en del av våre liv.

Send din historie til postfelono og merk den "historie fra virkeligheten - internettsiden".