Helsevirkninger

Hvor mange blir rammet av dette?

Vi antar at det er omtrent 3-7% av befolkningen som nå har negative helseeffekter grunnet den økte strålingen i samfunnet. 

Handikapombudet i Stockholm anslår at det i Sverige er over 200 000 personer som rapporterer om symptomer når de utsettes for EMF. I andre land der myndighetene har satt lavere grenseverdier har befolkningen mye mindre plager. 

Blir man noen gang "frisk" igjen?

 

Symptomene og styrken på disse vil variere fra person til person. Noen opplever å komme inn i gode perioder hvor de tåler mer, mens eksponering av sterk stråling vil bringe dem inn i dårligere perioder. Mange utvikler en høyere toleranse for stråling når de har en veldig sunn livsstil og har mulighet til å oppholde seg i strålefrie soner over lengre tid. Det er få personer som opplever å bli helt kvitt sin eloverfølsomhet. 

 

 

Typiske symptomer

 • Konsentrasjonsproblemer
 • Problemer med korttidshukommelse
 • Unormal tretthet, utmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Lyd- og lysfølsomhet
 • Øyebesvær
 • Hjerteklapp
 • Åndenød
 • hodepine, kvalme, svimmelhet
 • Øresus/tinitus
 • Muskel- og leddsmerter
 • Hudproblemer,kløe,  svie og brenning i huden, ”solbrenthet”
 • Kvalme
 • Nummenhet, stikkinger, prikkinger
 • Depresjon
 • svie, brenning i huden, kløe  (som solbrenthet)
 • kramper, verking
 • søvnforstyrrelser, søvnløshet
 • hjerterytmeforstyrrelser
 • konsentrasjonsproblemer, uro, stress
 • øye/synsplager
 • nedsatt immunforsvar