Hva er eloverfølsomhet

Eloverfølsomhet er at man får fysiske plager av å bli utsatt for elektromagnetisk stråling. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på ulike strålekilder. Noen tolererer enkelte kilder greit men kan reagere kraftig på andre typer strålekilder.

Eloverfølsomme reagerer ofte både på lavfrekvente og høyfrekvente felt, men ikke alltid like mye.  Mange har opplevd å bli akutt eloverfølsom etter en lang samtale i trådløs telefon, mobiltelefon eller intenst arbeid foran PC’en. Andre opplever snikende plager etter lang tids nærvær av høyspentlinje, mobilmast, varmekabler eller klokkeradio på nattbordet. 

Hvordan og når plagene oppstår varierer fra person til person. Dette er en tilstand som kan ramme alle yrkes- og aldersgrupper. Et økende antall barn blir nå eloverfølsomme. De får problemer med å delta i undervisningen på skolen som i økende grad foregår med trådløs teknologi. 

Symptomer på el-sensitivitet

Listen over symptomer knyttet til  el-sensitivtet  er lang.

Her er noen av de vanligste symptomene på at man har el-sensitivtet:

 • Tretthet,
 • utmattelse,
 • mangel på energi,
 • søvnproblemer,
 • rastløshet,
 • hjertebank,
 • muskel- og leddsmerter,
 • konsentrasjonsproblemer,
 • hukommelsesvansker,
 • vandlatingstrang,
 • svimmelhet,
 • tinnitus.

(Hentet fra :Retningslinjer for diagnostisering og behandling av EMF- relaterte helseproblemer og sykdommer  fra den Østerriske Legeforenings EMF arbeidsgruppe. 2012.)

 

Når man blir rammet

Det å innse at man er eloverfølsom vil nok for mange oppleves som en livskrise fordi det går opp for en at all normal ferdsel i samfunnet ikke lenger er mulig da store deler av samfunnet nå er basert på trådløs teknologi med bruk av pulserende  mikrobølgestråling. Vi får problemer med å oppholde oss der det er mange mennesker er samlet fordi alle personer nå til dags bærer på en påskrudd mobiltelefon. Og den stråler ganske kraftig med ujevne mellomrom.  Vi klarer ikke å gå inn på et handlesenter eller i en butikk fordi det er satt opp trådløse rutene overalt. Det å kjøre buss, tog eller fly er et mareritt fordi der er det trådløse nett, og da blir strålebelastningen fra mobiltelefonene som er inne i kjøretøyet ekstra høy fordi strålene blir reflektert fram og tilbake inni ”metallhylsteret”. 

Vi blir nødt til å søke til områder med lav stråling, ofte er det skogen eller grisgrendte strøk der ikke mobilmastene står så tett. Vi hadde ønsket oss flere strålefrie soner!

Når en blir eloverfølsom vil familien og de nærmeste indirekte også bli rammet. Familien kan ikke lenger gjøre de aktivitetene man kanskje er vandt med, og den som er eloverfølsom kan ikke delta i sosiale begivenheter, gå på foreldremøter, kino, svømmehall eller delta i selskaper.

 

For første gang i historien har vi en situasjon der de fleste barn og tenåringer hele tiden er eksponert for stråling fra mobiltelefoner. Elektromagnetiske felt påvirker ikke bare menneskets helse generelt, men også det sentrale nervesystemet – som også omfatter væremåte og evnen til å tenke.

Professor Yuri Gregoriev

Brosjyre