Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
03 januar 2015

"Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed"- Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen


Den danske psykologen Eva Theilgaard Jacobsens rapport kan du lese her: "Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

Resyme av rapporten kan du lese her: http://voresluft.dk/Artikler/Sundhedsstyrelsen-misinformerer-om-elektromagnetiske-felters-helbredsskadelighed