Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
11 april 2013

Rapport: Helsevirkninger av elektromagnetiske felt

Oppdaterte kommentarer til Ekspertutvalgets rapport, ny pdf-utgave med FELO layout


Oppdaterte kommentarer til Ekspertutvalgets rapport, ny pdf-utgave med FELO layout

13.september 2012 la Ekspertutvalget innen høyfrekvent stråling og helse fram sin rapport. Foreningen for eloverfølsomme (FELO) kom med pressemelding og sine kommentarer i en egen, omfattende rapport. FELOs rapport er nå oppdatert med henvisninger til rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI). Kritikken til FHI-rappoerten er forsterket på flere punkter etter debattmøtet på Litteraturhuset 26. september:

FELOs pressemelding 13.09.2012:  Helsevirkninger av elektromagnetiske felt 

FELOs kommentarrapport, ny pdf-versjon november-2012:
Helsevirkninger av elektromagnetiske felt, Ida Solheim og Solveig Glomsrød

Statens strålevern 13.09.2012:  Ny rapport fra norsk/svensk ekspertgruppe: - Kan ikke påvise helserisiko fra mobiltelefoner og trådløst nettverk.

Folkehelseinstituttet, pressemelding 13.09.2012.

Folkehelseinstituttets rapport:
Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis (2012:3)

 Stavanger Aftenblad 13.09.2012:  Slakter strålingsrapport