Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
06 oktober 2014

Nytt info møte 27.oktober kl. 18.00 på Seter Kafeen under Slottsfjellet i Tønsberg.

Velkommen!


Det er ikke bare Wi-fi og mobil stråling som kan være skadelige for deg. Også vanlig strøm kan være det hvis den ikke er skjermet. Hvor mange sykdommer finnes det ikke, som vi ikke vet årsaken til? Bare et spørsmål.

Hva vet du om PN ledninger og PR ledninger?