Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
24 januar 2013

Ny revidert utgave av Bioinitiativ-rapporten ble lansert 31. des 2012

Krever lavere grenseverdier for alle typer elektromagnetisk stråling.


Behovet for nye og betraktelig lavere grenseverdier begrunnes med at de 1800 studiene som er publisert siden 2007 gjennomgående beskriver påviste effekter av stråling i nivåer ned mot «flere tusen ganger» under dagens grenseverdier.

En frivillig og uavhengig samling av forskere, BioInitiative Working Group, har publisert en oppdatert versjon av sin rapport fra 2007 («BioInitiave 2007») som skjerper deres argumentasjon mot dagens grenseverdier for alle typer elektromagnetisk stråling.

Den nye rapporten, BioInitiative 2012 (pdf, 1479 sider), oppsummerer 1800 nye forskningsrapporter utgitt de siste fem årene, der temaet er mulige skadevirkninger fra både lavfrekvent og radiofrekvens ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Det dreier flere seg om forskning der man har påvist økt risiko for ulike typer hjernesvulst ved bruk av mobiltelefon, særlig hvis man ikke bruker headset, men i stedet konsekvent holder telefonen tett opp til det samme øret. BioInitiative 2012 går også gjennom deler av den store Interphone-undersøkelsen i regi av WHO. Publiseringen av denne undersøkelsen ble utsatt i flere år på grunn av intern uenighet.

Rapporten trekker ikke bastante konklusjoner rundt hvorvidt all denne forskningen utvetydig beviser skadevirkninger av elektromagnetiske felt på den menneskelige organismen. Den argumenterer derimot sterkt for at man skal være føre var, og senke grenseverdiene for tillatt stråling der mennesker ferdes og oppholder seg.

Vi oppfordrer alle til å lese sammendrag av rapporten her.

Den fullstendige rapporten finner du her