Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
23 mars 2015

Ny mobilmast på Disenjordet: Solveig frykter stråling på tennisbanen

– Ansiktet begynte å brenne da jeg slo på PC-en. Da mobiltelefonene kom, kom også hodepinen, sier Solveig Glomsrød, som er ekstra følsom for stråling fra mobilmaster som den som kommer på Disenjordet.


Solveig Glomsrød

DISEN/GREFSEN: For rundt ett år siden sa bydelsutvalget i Nordre Aker ja til oppføring av en mobilmast på Disenjordet.

Nordre Asker budstikke 20.03.2015

«Bydelsutvalget er klar over at det er forskjellige syn på alvorligheten av elektromagnetisk stråling fra mobilbruk, men er tilfreds med utfyllende opplysninger om at tiltaket ikke vil medføre stråling utover grenseverdiene gitt av myndighetene,» kommenterte utvalget i sakspapirene.

Statens strålevern har vurdert strålingsfaren fra masten og konkludert med at den ikke
representerer noen risiko for beboere i, og brukere av området.

Ble elektrosensitiv på 90-tallet

Det er til liten trøst for Solveig Glomsrød. Som Disen-beboer bruker hun jevnlig tennisbanene på jordet. Nå frykter hun at hun må gi opp fritidsaktiviteten.

Glomsrød fikk helseproblemer knyttet til elektrosensitivitet på 90-tallet.

– Det første signalet var temmelig direkte. Ansiktet begynte å brenne knapt et minutt etter at jeg slo på PC-en. Helt uten forvarsel og hver gang. Da mobiltelefonene kom i bruk fikk jeg hodepine selv når de var på stand-by. Mobilene søker etter basestasjoner og sender kraftige pulser selv når de ikke er i bruk, sier Glomsrød.

Les mer: http://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11313